Toepassingskader

Het doel van het toepassingskader is om zoveel mogelijk in begrijpelijke taal duidelijk maken hoe overheden in de praktijk zo goed mogelijk kunnen voldoen aan de webrichtlijnen. Het kader geeft concrete handvatten voor een goede toepassing van de richtlijnen op overheidswebsites. De Webrichtlijnen zijn een overheidsstandaard die is ontwikkeld om de beschikbaarheid van online informatie en dienstverlening voor zoveel mogelijk gebruikers te borgen.

Een toegankelijke website is een must voor overheden en je moet wel een ongelooflijk goed verhaal hebben, wil je niet aan de Webrichtlijnen voldoen. Zo luidt kort en goed de kern van het nieuwe Toepassingskader Webrichtlijnen.

Voldoen in 2015, werkbaarheid centraal

Overheidswebsites moeten per 2015 aan de webrichtlijnen voldoen. Het Toepassingskader schept helderheid over de weg daarheen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lichtte in oktober tijdens het seminar van Accessibility toe waarom in het document vooral werkbaarheid centraal staat. De Webrichtlijnen werden de afgelopen jaren door overheden te veel ervaren als een kostbaar en ingewikkeld hoofdpijndossier. Het ministerie signaleerde behoefte aan duidelijkheid en een positieve insteek. Daarom schetst het Toepassingskader in heldere taal duidelijke voorschriften, zodat toegankelijkheid tot op het hoogste niveau in organisaties begrepen en gedragen kan worden. Bovendien wordt ingezet op het ondersteunen en faciliteren van overheden op weg naar een toegankelijke website.

Pas-toe-of-leg-uit

Uitgangspunt blijft het pas-toe-of-leg-uit principe: de webrichtlijnen zijn verplicht, tenzij je goede argumenten hebt om het niet te doen. Het Toepassingskader maakt korte metten met een aantal ‘populaire’ leg-uit-argumenten: excuses als kosten of gebrek aan kennis gelden niet meer als valide redenen om de Webrichtlijnen aan de kant te schuiven. Bovendien moeten overheden klip en klaar op hun website verantwoording afleggen waarom eventueel niet wordt voldaan aan de webrichtlijnen: wat is er ondernomen, waar lukt het niet, wat zijn de consequenties daarvan en op welke termijn zal wel worden voldaan? Deze transparantie moet ook de inspiratie en pressie leveren om toegankelijkheid te bevorderen. In Europees verband wordt gewerkt aan een automatische toets- en rapportagetool. Toch zal externe, deskundige toetsing de norm blijven, zo benadrukt het ministerie.

Ondersteuning

Stichting Accessibility kan je helpen om aan de Webrichtlijnen te voldoen volgens de route van het toepassingskader. Zo kunnen wij overheidsorganisaties ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak, het uitvoeren van een 0-meting, het in kaart brengen van problemen en natuurlijk het oplossen er van, al dan niet als onderdeel van een Webrichtlijnen-projectgroep. Verder hebben we jarenlange ervaring in het opleiden van ontwikkelaars, webbouwers, interaction designers, webmasters en webredacteuren. Neem contact met op op om de mogelijkheden te bespreken.

Belangrijke links

Tags:
Categorie:
Inspecties en ondersteuning
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn