Soorten ondersteuning

Met enkel een Webrichtlijnen of drempelvrij.nl onderzoek is je website natuurlijk nog niet vanzelf toegankelijk. Accessibility doet dan ook veel meer. Wij leveren al jaren diverse vormen van procesondersteuning. Sommige zijn wat meer technisch van aard, maar voor allemaal geldt: ze geven een oordeel over de kwaliteit en toegankelijkheid van je website. We doen analyse van functionele documenten, quickscans, webrichtlijneninspecties, herinspecties, template-onderzoeken, screendesignonderzoeken, inspecties op maat en gebruikersonderzoeken.

Verder kunnen we je helpen om de pas-toe-of-leg-uit verklaring voor je website op te stellen. We onderzoekenwebsites volgens zowel de drempelvrij norm, Webrichtlijnen versie 2 als ook voor het Toepassingskader. Oftewel: we kunnen je altijd passende ondersteuning leveren. Tijdige controle scheelt gedoe achteraf. 

Waarmerk drempelvrij.nl onderzoek: het groene mannetje

Groen Drempelvrij.nl logoHet Waarmerk drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Als een website toegankelijk is, kan deze door alle bezoekers goed worden gebruikt. Ook is de site dan beter vindbaar in zoekmachines. Stichting Accessibility is één van de initiatiefnemers achter het Waarmerk drempelvrij.nl. Omdat de norm van het Waarmerk drempelvrij.nl de internationale WCAG-standaard volgt, heeft het behalen van het logo met het groene mannetje ook direct internationale waarde. Transparantie en onafhankelijkheid van het onderzoek zijn goed geregeld: Accessibility is op dit moment als enige inspectie-instelling door Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd volgens de ISO/IEC 17020 norm om websites te controleren op kwaliteit en toegankelijkheid. Deze accreditatie geldt voor prioriteit 1 van het Waarmerk drempelvrij.nl. 

De 'oude' norm: Drie niveau's, Prioriteit 1, 2 en Webrichtlijnen 1

Het Waarmerk drempelvrij omvat drie niveaus: prioriteit 1, 2 en Webrichtlijnen. Van een website die aan de minimale toegankelijkheidseisen (prioriteit 1) voldoet, tot een toegankelijke, gebruiksvriendelijke én kwalitatief goed gebouwde website (Webrichtlijnen). Een onderzoek kun je uit laten voeren op elk van deze drie niveaus. Lees meer over Waarmerk drempelvrij Prioriteit 1, 2 en Webrichtlijnen.

De nieuwe norm: Drie niveau's, Prioriteit A, AA en Webrichtlijnen 2

Webrichtlijnen 2 is sinds 2011 een officiele overheidsstandaard. Je kunt bij ons je website laten onderzoeken op deze standaard. Als je site voldoet aan één van de drie niveaus wordt deze opgenomen in het overzicht van overheden die 'pas toe' kunnen aantonen. Hiermee zijn onze onderzoeken en ondersteuning een prima methode om het verantwoordingsmodel vorm te geven. Groot voordeel van versie 2 is dat technologiën als HTML5, Flash en PDF toestaan. Lees meer over Webrichtlijnen versie 2. Bouwers van websites die wij voor versie 2 onderzoeken worden op verzoek prominent in het overzicht van toegankelijke webbouwers vermeld.

Herinspectie: verkorte inspectie

Als je een onderzoek uit laat voeren en wij onverhoopt toch nog wat problemen vinden (dat komt regelmatig voor), kun je bij ons een herinspectie aanvragen. Deze moet binnen 40 werkdagen na het laatste onderzoek worden uitgevoerd. In principe worden in dit verkorte onderzoek alleen de eerder gevonden problemen gecontroleerd. Zo kun je snel de puntjes op de 'i' zetten. Omdat dit verkorte onderzoek minder werk is, is het ook nog eens aanmerkelijk goedkoper. De herinspectie is beschikbaar op alle niveaus en voor zowel de oude als de nieuwe richtlijnen . Het is ook mogelijk een herinspectie op bijvoorbeeld enkel prioriteit 1 of A te nemen als het initiële onderzoek op het niveau Webrichtlijnen was. Een herinspectie moet uiterlijk 40 werkdagen na een initiële inspectie worden uitgevoerd. Extra reguliere onderzoeken zijn altijd mogelijk.

Aanbestedingstoolkit

Een belangrijk onderdeel van het proces is de aanbesteding. Als u in uw project voor de ontwikkeling van een nieuwe website met externe partijen werkt kunt u een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid bij deze externe partijen leggen. U kunt van te voren afspraken te maken over het eindresultaat. Bij oplevering laat u dit controleren aan de hand van een onafhankelijk onderzoek. Wij hebben een gratis Toolkit voor het aanbesteden van toegankelijke ICT ontwikkeld die u ter ondersteuning kunt gebruiken.

Onderzoek functionele specificaties

Een functioneel ontwerp voor een nieuwe website kan al een flink document zijn. Het is natuurlijk belangrijk dat de hier beschreven uitgangspunten voor de nieuwe site goed zijn. Wij kunnen je helpen om mogelijke knelpunten in de implementatie te benoemen en te zorgen dat toegankelijkheid in de fase van het functioneel ontwerp tot op zekere hoogte al geborgd is.

Screendesignonderzoek

Als de screendesigns van de nieuwe site er zijn wordt het leuk: de site krijgt nu echt een gezicht. Bij een complexere site is het soms aan te raden in dit stadium al een beperkt onderzoek te doen. Wij kunnen op basis van het screendesign een uitspraak doen over correct gebruik van bijvoorbeeld navigatie, kleurgebruik, links en interactie.

Quickscan of nulmeting

Een bestaande website aanpassen om deze toegankelijk te maken kan een flinke klus zijn. Om vooraf een goede impactanalyse te kunnen maken is een quickscan of nulmeting een handig hulpmiddel. Na ons onderzoek heb je een goed beeld van de op de website aanwezige soorten problemen. Je kunt vervolgens samen met bijvoorbeeld je leverancier en je eigen redactie de benodigde aanpassingen in kaart brengen die nodig zijn om de site te vernieuwen. Hierbij kunnen we je natuurlijk ook ondersteunen. Aan het eind van dit proces is vervolgens een Waarmerk drempelvrij.nl inspectie de manier om het eindresultaat te controleren.

Template-onderzoek

Templates zijn de basis van elk Content Management Systeem (CMS). Hoe eerder een fout wordt opgespoord, hoe eenvoudiger deze is op te lossen en hoe kleiner de impact op de rest van een ontwikkeltraject. Door in een vroeg stadium naar een ontwerp te kijken kunnen zo mogelijke toegankelijkheidsproblemen worden opgespoord. Denk aan bijvoorbeeld niet goed functionerende navigatie, correct gebruik van afbeeldingen, incorrecte code, kleurgebruik en contrast. Vaak is met ons onderzoek van een beperkte set templates uit een website al een aanzienlijk aantal problemen te voorkomen. Dat scheelt veel gedoe achteraf.

TussenTijdseToets

Voor organisaties die een Waarmerk drempelvrij.nl gehaald hebben, maar zich al willen voorbereiden op de nieuwe Drempelvrij.nl en Webrichtlijnen norm, is er de TussenTijdseToets. Op basis van eerdere inspectie gegevens in combinatie met een handmatige scan onderzoeken we de gevolgen het overstappen naar de nieuwe norm. 

Gebruikersonderzoek

Strikt gezien is gebruikersonderzoek geen inspectie. Toch is dit een zeer interessant type onderzoek dat veel nuttige informatie kan opleveren: met hulp van gebruikers met een beperking bekijken wij websites op toegankelijkheid. Hiermee kunnen de zogenaamde ergonomische grensbepalers worden gevonden. In veel gevallen zal iemand met een beperking sneller tegen een probleem aanlopen dan de gemiddelde bezoeker van een website. Deze in eerste instantie verborgen problemen kunnen zo worden gevonden en toch nog tijdig worden opgelost. Denk bijvoorbeeld aan de maximaal beschikbare tijd in een beveiligde omgeving voordat gebruikers automatisch worden uitgelogd.

Overig toegankelijkheidsonderzoek

Misschien wil je een oordeel over een deel of module van een website zonder dat daar direct een groen mannetje op hoeft te komen. Ook dat is mogelijk. In principe voeren we elk type onderzoek uit dat de kwaliteit en toegankelijkheid van je website evalueert.

Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. We helpen u graag verder.

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn