Waarmerk drempelvrij.nl, 12 uit 16 ijkpunten correct

Uitslag toegankelijkheids­onderzoek

Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.ov-chipkaart.nl Inspectiedatum: 06-02-2013

Status

De site voldoet momenteel niet aan alle prioriteit 1 ijkpunten van W3C. De site voldoet aan 12 van de 16 prioriteit 1 ijkpunten.

Wat houdt dit rapport in?

Op deze pagina vindt u informatie over de toegankelijkheid van de site http://www.ov-chipkaart.nl voor mensen met een functiebeperking. De site is onderzocht volgens de eisen van het Waarmerk drempelvrij.nl die overeenkomen met de prioriteit 1 ijkpunten van WCAG 1.0 van W3C. Hieronder staan de resultaten van het toegankelijkheidsonderzoek van deze site. Meer over toegankelijkheid van websites

Scope van de inspectie

  • Alle pagina's op www.ov-chipkaart.nl
  • Alle pagina's op tls.helptu.nl die binnen de frames getoond zijn.
  • Alle pagina's nodig voor het iDeal betaalproces

Over de inspectie-instelling

De inspectie is uitgevoerd door Stichting Accessibility. Stichting Accessibility is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor inspectie op prioriteit 1. Homepage van Stichting Accessibility Logo inspectie Raad voor Accreditatie I-184

Resultaten

In de onderstaande tabel ziet u aan welke ijkpunten de site niet voldoet. De kolom W3C toont het ijkpunt nummer van het W3C.

IJkpuntOmschrijvingResultaat
Algemeen
4.1Geef duidelijk veranderingen aan in de natuurlijke taal van de documenttekst en van alle tekstequivalenten (bijvoorbeeld onderschriften)0
En als je frames gebruikt
12.1Geef elk frame een titel zodat je identificatie en navigatie van een frame vergemakkelijkt0
En als je applets en scripts gebruikt
6.3Zorg ervoor dat pagina's bruikbaar zijn, als scripts, applets of andere programma-objecten uitstaan of niet worden ondersteund. Als dit niet mogelijk is, lever dan equivalente informatie op een alternatieve toegankelijke pagina.0
En als al het overige niet lukt
11.4Als je ondanks alle inspanningen geen toegankelijke pagina kan creëren, lever dan een link naar een alternatieve pagina die W3C-technologieën gebruikt, toegankelijk is, equivalente informatie (of functionaliteit) heeft en even vaak wordt geactualiseerd als de ontoegankelijke (oorspronkelijke) pagina0

Klacht over de toegankelijkheid van deze site indienen

Indien u van mening bent dat de site niet voldoet aan één of meer van de getoetste toegankelijkheidsrichtlijnen dan kunt u dat invullen in het formulier hieronder. Uw klacht zal zorgvuldig in behandeling worden genomen. Indien na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, zal contact worden opgenomen met de websitebeheerder. Deze zal ervoor zorg dragen dat de website in overeenstemming met de richtlijnen wordt aangepast. Wanneer na een vastgestelde periode blijkt dat de website nog steeds niet aan de richtlijnen voldoet, zal het bewijs van toegankelijkheid worden ingetrokken.

Dien een klacht in

Via onderstaande link kunt u een formulier invullen als u een probleem heeft gevonden met betrekking tot de toegankelijkheid van de website. Het is niet bedoeld voor vragen aan de eigenaar van de site.

Dien een klacht in

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Waar ben ik?

U bekijkt nu het inspectierapport van http://www.ov-chipkaart.nl op de website van Stichting Accessibility.

Inspectie aanvragen

Hebt u een website en wilt u onafhankelijk laten controleren of deze toegankelijk is voor iedereen? Vraag dan een inspectie aan bij Stichting Accessibility.

Inspecties en ondersteuning