Verklaring van toegankelijkheid www.tweedekamer.nl

Voor de gekeurde pagina's van de website www.tweedekamer.nl

Niveau: WCAG 2.1 AA
Publicatiedatum: 04-03-2020
Geldig van: 17-10-2019
Geldig tot: 17-10-2020

Wat houdt deze verklaring in?

Deze verklaring geeft aan dat de website www.tweedekamer.nl is gemaakt conform de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen, afgezien van eventuele punten genoemd hieronder. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven.

Scope

De verklaring heeft betrekking op:

Sample

De sample bestaat uit:

Details

De website voldoet aan de WCAG keuringseisen. WCAG is in integraal opgenomen in de norm EN 301 549 (PDF document, 1,9 Mb)

Gebruikte evaluatiedocument: WCAG-EM 1.0.

Klacht

Indien u van mening bent dat de website niet voldoet aan één of meer van de getoetste toegankelijkheidsrichtlijnen dan kunt u dat bij ons melden. Uw klacht zal zorgvuldig in behandeling worden genomen. Indien na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, zal contact worden opgenomen met de beheerder.

Voor vragen of klachten kunt u bellen naar 030-2398270 of mailen naar info@accessibility.nl.

Over de onderzoeks-instelling

Het toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd door Stichting Accessibility.