Uitslag toegankelijkheidsonderzoek

Op de pagina's van de website http://www.inlichtingenbureau.nl Niveau: WCAG 2.1 AA Publicatiedatum: 17-03-2020 Geldig van: 24-12-2019 Geldig tot: 24-12-2020

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek geeft aan dat de website http://www.inlichtingenbureau.nl is gemaakt conform de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen, afgezien van eventuele punten genoemd hieronder. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven. Meer over toegankelijkheid van websites

Scope

Het onderzoek heeft betrekking op:

  • Alle pagina's op www.inlichtingenbureau.nl

Details

De website voldoet aan de WCAG keuringseisen. WCAG is integraal opgenomen in de norm EN 301 549 (PDF document, 1,9 Mb)

Gebruikte evaluatiedocument: https://www.w3.org/TR/WCAG-EM

R. Beenen
Stichting Accessibility

Over de onderzoeks-instelling

Het toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd door Stichting Accessibility. Homepage van Stichting Accessibility

Klacht

Klacht over de toegankelijkheid van deze site indienen

Als u van mening bent dat de website niet voldoet aan één of meer van de getoetste toegankelijkheidsrichtlijnen dan kunt u dat bij ons melden. Uw klacht zal zorgvuldig in behandeling worden genomen. Als na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, zal contact worden opgenomen met de beheerder.

Heeft u een vraag of een klacht? Dan kunt u contact opnemen met de Stichting Accessibility via 030-2398270 of service@accessibility.nl.

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Inspectie aanvragen

Hebt u een website en wilt u onafhankelijk laten controleren of deze toegankelijk is voor iedereen? Vraag dan een inspectie aan bij Stichting Accessibility.

Inspecties en ondersteuning