Het inspectieproces

Onze Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen inspectie neemt beperkte tijd in beslag en kan in het algemeen goed ingepast worden in het ontwikkelproces van een nieuwe website. Er is een aantal praktische zaken waar je voor, tijdens en na de uitvoering van het onderzoek rekening mee kunt houden, zodat alles efficiënt en naar wens verloopt.

Voorafgaand aan de drempelvrij-inspectie

Type inspectie bepalen

Wil je een Drempelvrij.nl Webrichtlijnen onderzoek laten doen, bepaal dan op tijd welk type inspectie je uit wilt laten voeren. Het is raadzaam de inspectie op hetzelfde niveau te laten uitvoeren als bij de aanbesteding en bij opdracht met de webbouwer is afgesproken. Bij de huidige Waarmerk drempelvrij.nl versie 1 van de norm gaat het dan om prioriteit 1, prioriteit 2 of de gehele Webrichtlijnen. Zo kun je bij oplevering eenvoudig de gemaakte afspraken controleren.

Scope van het onderzoek vaststellen

Doorgaans onderzoeken we de gehele website. In uitzonderlijke gevallen kan soms een deel van een website buiten het onderzoek worden gelaten. De minimale omvang van het onderzoek ligt vast in het Scope en Ceasura document van het Waarmerk drempelvrij.nl (Word document). Dit document is leidend.

Eventuele deelonderzoeken bepalen

Het kan zijn dat je een complexe website hebt waarbij het voor sommige onderdelen meer tijd vergt om deze aan de toegankelijkheidseisen te laten voldoen. Bijvoorbeeld als er (externe) modules zijn gebruikt. Als deze onderdelen niet buiten de scope van het onderzoek gelaten mogen worden, bestaat de mogelijkheid om het onderzoek te splitsen in twee deelonderzoeken. Bij de te onderscheiden deelonderzoeken moet expliciet worden gemaakt welk deel wel en welk deel niet voldoet.

Omvang van de website en kosten vaststellen

De kosten van een drempelvrij onderzoek hangen af van de grootte van de website en van het type inspectie dat je afneemt. Hoe groter de website, des te groter ons onderzoek. In sommige gevallen is een site erg groot, maar bevat hij repeterende content of content die erg op elkaar lijkt. Denk aan bijvoorbeeld een webwinkel, routeplanner of een telefoongids. In bepaalde gevallen is dan een kleiner en dus goedkoper onderzoek mogelijk. Is je website eerder door ons onderzocht? Dan kun je afstemmen met onze planning welke nieuwe pagina's of aanvullingen onderzocht moeten worden.

Onderzoek op afstand of op locatie

In de meeste gevallen kan ons onderzoek via internet vanaf onze eigen locatie plaatsvinden. Is de website nog niet openbaar tijdens ons onderzoek, dan zijn er diverse mogelijkheden om de site toch te laten onderzoeken. Controle op IP-nummer wordt veel gebruikt, de site met username en password beschermen kan natuurlijk ook. Bij eenvoudige onderzoeken - zoals het bekijken van statische templates - kun je het materiaal ook per USB stick of als zip-file naar ons toesturen.

Als de acceptatie- of testomgeving die wij moeten onderzoeken bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen niet via internet beschikbaar is, kunnen wij je website ook op je beschermde locatie komen onderzoeken. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. Wij nemen in dat geval onze eigen testapparatuur mee. Dit spreken we graag van tevoren af.

Inspectie inplannen

Met onze afdeling planning plan je het onderzoek in. De start van het onderzoek wordt dan vastgelegd, maar ook allerhande praktische zaken komen aan de orde. Het komt regelmatig voor dat er bij een onderzoek een aantal fouten gevonden wordt. Het is daarom raadzaam ook een optie voor een herinspectie in te plannen en daar in je eigen planning (en die van je webbouwer en redacteuren) rekening mee te houden.

Tijdens de inspectie

Beschikbaarheid website

De doorlooptijd van onze drempelvrij inspectie is ongeveer een week. Dit kan enigzins variëren, afhankelijk van het type onderzoek en de complexiteit en grootte van de website. Het is belangrijk dat er tijdens ons onderzoek geen grote veranderingen aan de website plaatsvinden. De site hoeft niet helemaal bevroren te worden. Normale redactiewerkzaamheden, zoals toevoegen van een artikel of nieuwsbericht of product in een webshop, kunnen gewoon doorgaan. Maar het niet niet de bedoeling dat er grootschalige aanpassingen of uitbreidingen aan de website worden uitgevoerd. Wij nemen bij de aanvang van het onderzoek een representatieve steekproef van de website; deze pagina's moeten tijdens het gehele onderzoek beschikbaar blijven. Daarnaast moet de structuur van de website gedurende het onderzoek ongewijzigd blijven.

Een ander aandachtspunt is de beschikbaarheid van de website als geheel: zorg dat de website tijdens ons onderzoek niet offline is. Dat geldt met name bij onderzoeken op bijvoorbeeld test- of acceptatieomgevingen.

Onderzoek op locatie

Als de acceptatie- of testomgeving die wij moeten onderzoeken bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen niet via internet beschikbaar is, kunnen wij je website ook op uw locatie onderzoeken. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. Wij doen regelmatig onderzoek in beveiligde omgevingen en zijn gewend om met vertrouwelijke informatie om te gaan. We nemen bij een onderzoek op locatie onze eigen testapparatuur mee. Neem van tevoren contact met ons op over de mogelijkheden.

Na de inspectie

Rapportage

Na afloop van de inspectie ontvang je van ons een digitale rapportage met onze bevindingen. Daarin staat onder andere een overzicht van de pagina's die wij in de steekproef hebben onderzocht. Per ijkpunt rapporteren we de gevonden problemen met daarin duidelijke verwijzingen naar de plaats waar deze problemen zich bevinden. Als je website geen fouten bevat op de ijkpunten, ontvang je van ons een certificaat en krijg je het recht om voor een jaar het betreffende logo te voeren. Het kan ook zijn dat je website niet het hoogste niveau heeft behaald. Je mag dan het logo voor het niveau daaronder voeren. Ook kun je ervoor kiezen een herinspectie aan te vragen om toch het maximale certificaat en bijbehorende logo te behalen.

Certificaat

Als het onderzoek is afgerond en naar wens is verlopen, word je een dag later in het drempelvrij register geplaatst met sites die een waarmerk hebben behaald. Je kunt direct al je status bekijken via onze eigen deelnemerslijst. We sturen je ook een drempelvrij-certificaat op papier toe en de inmiddels beroemde drempelvrij-taart.

Herinspectie

Een herinspectie kan ook voor een lager niveau dan het oorspronkelijke onderzoek: als je bijvoorbeeld een Webrichtlijnenonderzoek hebt laten uitvoeren en je hebt bijna prioriteit 1 gehaald, kun je op dit niveau een herinspectie laten uitvoeren. Een goedkope manier om toch een logo te behalen! Houd er wel rekening mee dat dit onderzoek binnen 20 werkdagen na de initiële inspectie uitgevoerd moet worden. Er zijn maximaal 2 herinspecties mogelijk met een interval van maximaal 20 werkdagen.

Nog een tip: houd bij het plannen van de inspectie rekening met capaciteit van je bouwer en/of redactie om na ons onderzoek de benodigde aanpassingen uit te laten voeren aan content of techniek. Tenslotte: een herinspectie gebeurt in principe op dezelfde sample als het initiële onderzoek. Wij behouden ons het recht voor om verder te kijken dan deze set. We doen tenslotte op basis van onze sample een uitspraak over de toegankelijkheid van de hele website.

Jaarlijkse inspectie

Het certificaat is 1 jaar geldig. Drie maanden voor het verstrijken van de geldigheidsperiode nemen we weer contact met je op om een nieuwe inspectie te plannen.

Toegankelijke bouwers

Als je voor jouw website een drempelvrij-logo hebt behaald, kan je webbouwer in de lijst van toegankelijke bouwers worden vermeld. De website-eigenaar kan hiervoor een aanvraag indienen.

Gerelateerd

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn