Terug naar nieuwsoverzicht

Accessibility onderzoekt toegankelijkheid overheidswebsites

Iedereen heeft het recht om mee te doen in de maatschappij. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk en verplicht voor overheidsinstanties. Het Ministerie van Binnenlandse zaken wil inzicht krijgen in de mate waarin overheden nu al digitaal toegankelijk zijn. Accessibility onderzoekt dit in opdracht van Logius.

Het onderzoek

Stichting Accessibility onderzoekt een paar duizend websites van de Nederlandse overheid op het gebied van toegankelijkheid. Daarnaast worden 60 websites handmatig en uitgebreider onderzocht. Deze selectie bestaat uit websites die belangrijk zijn voor burgers. Denk aan sites als rijksoverheid.nl en belastingdienst.nl. Ook worden enkele mobiele apps van de overheid onderzocht.

Het onderzoek betreft een nulmeting. Dit betekent dat de huidige situatie wordt gemeten en dat de resultaten dienen als ijkpunt voor toekomstig onderzoek en beleid en zullen worden gedeeld met de Tweede Kamer.

Doe mee aan enquete

Naast het technisch onderzoek voeren we ook een kwalitatieve enquete uit onder professionals binnen de Nederlandse overheid die betrokken zijn bij digitale dienstverlening. Ben jij ook vanuit een overheidsorganisatie betrokken bij digitale dienstverlening? Vul dan deze enquete in.

Wettelijke verplichting

Vanaf 2019 moeten websites en mobiele apps van de overheid gefaseerd aan toegankelijkheidseisen gaan voldoen, zo is vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Europese besluitvorming

Basis onder de wettelijke verplichting is Europese besluitvorming. Lees meer over:
Europese toezichtsmethodiek en de regelingen voor rapportage over toegankelijkheid door de lidstaten
Europese opzet van een modeltoegankelijkheidsverklaring

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.