Terug naar nieuwsoverzicht

Commerciële websites nog onvoldoende toegankelijk voor mensen met beperking

Commerciële websites voelen nog te weinig urgentie om hun toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek door Stichting Accessibility in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Commerciële websites voldoen gemiddeld niet aan bijna de helft van de criteria voor digitale toegankelijkheid. Vooral consumenten die blind of slechtziend zijn, lopen daardoor vast bij het kopen van een product online.

winkelmandjeIn het onderzoek is getest in hoeverre websites van webwinkels, reisorganisaties en energiebedrijven voldoen aan de internationaal gehanteerde richtlijnen voor digitale toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Geen enkele website voldoet aan alle criteria. Gemiddeld bevat een webshop dertien soorten obstakels voor mensen met een functiebeperking.

Het College maakt zich zorgen over deze situatie. "Door het toegenomen gebruik van internet worden mensen steeds meer afhankelijk van het gebruik van websites", aldus collegelid Dick Houtzager. "Als die niet toegankelijk zijn, staan mensen met een beperking op een achterstand."

Obstakels

De meeste problemen zijn gevonden in de wijze waarop je iets kan regelen op een website, zoals bij het plaatsen van een bestelling, aanvragen van een abonnement of boeken van een reis. Voor mensen met een visuele beperking vormt bijvoorbeeld het invullen van een formulier een obstakel, als voor hen niet duidelijk is gemaakt welke informatie in welk veld hoort. Ook afbeeldingen zonder omschrijving, tekstkleuren die wegvallen tegen de achtergrond, uitklapmenu’s en onbegrijpelijke teksten bij links zorgen ervoor dat veel webshops beperkt toegankelijk zijn.

Een positieve uitzondering is de website Ebay.nl. Deze scoort beduidend beter dan gemiddeld. Waarschijnlijk komt dit doordat deze website is afgeleid van de Amerikaanse versie. In de Verenigde Staten gelden strenge wet- en regelgeving voor de toegankelijkheid van websites.

Bewustzijn

Stichting Accessibility voerde een vergelijkbaar onderzoek uit in 2016. Sindsdien zijn websites nog niet structureel verbeterd. Het huidige onderzoek laat zien dat dit mede te maken heeft met een gebrek aan bewustzijn over digitale toegankelijkheid. In een enquête onder professionals op het gebied van online verkoop geeft het merendeel aan nog geen aandacht te hebben besteed aan dit onderwerp. Bijvoorbeeld omdat het geen prioriteit heeft binnen het bedrijf of omdat ze er te weinig over weten. Iets meer dan de helft zegt er in de komende twee jaar zeker of waarschijnlijk mee aan de slag te gaan.

Stichting Accessibility heeft samen met Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor Nederlandse webwinkels, eerder dit jaar al een actieplan opgesteld om de bewustwording en kennis over digitale toegankelijkheid in de branche te vergroten. Onderdeel daarvan is een expertgroep digitale toegankelijkheid

Volgens de wet moeten winkels hun websites stap voor stap toegankelijk maken. Een belangrijke aanbeveling is dat keurmerken van webwinkels ‘toegankelijkheid’ opnemen in hun toetsingscriteria. Ook wil het College dat de overheid afspraken maakt met bedrijven over hun digitale toegankelijkheid.

VN-verdrag handicap

Sinds 2016 is in Nederland het VN-verdrag handicap van kracht. Volgens dit verdrag moeten mensen met een beperking zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit betekent ook dat zij gelijke toegang moeten hebben tot goederen en diensten van commerciële aanbieders. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) bepaalt dat deze aanbieders hiervoor geleidelijk moeten zorgen. Dit geldt ook voor online aanbieders.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is de onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting.

Rapport

Op de site van het College voor de Rechten van de Mens kunt u het gehele onderzoeksrapport downloaden.

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.