Terug naar nieuwsoverzicht

Zorgsector op weg naar digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid in de zorgsector is mogelijk weer een stap dichterbij gekomen. Vanaf 13 september 2018 is er een open consultatie. De vraag is of de standaarden voor digitale toegankelijkheid moeten worden opgenomen in de basisinfrastructuur van de zorg. De oproep is een initiatief van het Informatieberaad Zorg.

In het Informatieberaad Zorg werken overheid en zorgsector samen om meer samenhang te brengen in de zorgbrede informatievoorziening. Mede naar aanleiding van de verontrustende resultaten van de Zorgmonitor die Accessibility in het voorjaar publiceerde, heeft het beraad besloten dat actie nodig is. Daartoe start nu een traject om de WCAG standaard op te nemen in de basisinfrastructuur van de zorginformatievoorziening op te nemen. De consultatieronde is daar een belangrijke stap in.

Inzicht

De consultatie betekent dat zorginstellingen hun ervaringen, opmerkingen en aanvullingen met betrekking tot de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0 aan kunnen geven. Op die manier ontstaat er inzicht in de consequenties van de toepassing van de standaard en in de manieren waarop de zorginstellingen de standaard denken toe te passen. Accessibility heeft tijdens de bijeenkomsten van het informatieberaad presentaties verzorgd over digitale toegankelijkheid en vragen van leden beantwoord. Ook zijn bij een aantal organisaties workshops gegeven waarin we samen hebben gezocht naar inbedding van het onderwerp in de organisatie en naar praktische toegankelijkheidsoplossingen voor websites, apps en e-health toepassingen.

Verplichting

Tot 12 oktober kunnen organisaties in de zorgsector reageren. Daarna wordt de input verwerkt en kan het Informatieberaad besluiten om de standaard in de basisinfrastructuur in te passen. Opname in de basisstructuur betekent dat organisaties in de zorgsector zich verplichten om de standaard op hun websites – en later op hun apps – toe te passen. En hopelijk wordt tegen die tijd de meest recente WCAG versie 2.1 gehanteerd.

Lees meer op de website van het Informatieberaad

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.