Terug naar nieuwsoverzicht

Voorlichtingsbijeenkomsten nieuwe wetgeving digitale toegankelijkheid een succes

De Stichting Accessibility heeft vier bijeenkomsten over het beleid rond digitale toegankelijkheid voor overheidsorganisatie georganiseerd. Dit hebben we samen met Logius en het programmateam Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap gedaan. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot meer inzicht in de wetgeving en de te nemen stappen.

Regiobijeenkomst UtrechtIn een informele setting, met veel ruimte voor interactie en dialoog is met elkaar stilgestaan bij de komende veranderingen in de wet en regelgeving. Met name de praktische, concrete informatie, de tijdslijnen en het delen van ervaringen zijn als positieve punten genoemd door de aanwezigen. Dat het onderwerp leeft en tot veel vragen leidt was ook duidelijk: de tijd om alles te bespreken was kort. Door meerdere  aanwezigen werd ook aangegeven dat wet- en regelgeving een belangrijke aanjager kan zijn, maar dat het ook vooral bekeken moet worden vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die je hebt in je dienstverlening naar alle burgers.

Uitdagingen voor organisaties

Van ‘controleren’ naar ‘in control’: wat betekent dat voor je roadmap de komende jaren, wat moet ik wanneer echt gereed hebben en hoe doe ik dat? Belangrijke uitdagingen liggen in het meenemen van het bestuur en management over het belang en noodzaak van digitale toegankelijkheid. Hoe neem ik dit onderwerp goed mee in inkoop- en aanbestedingstrajecten kwam meermaals op tafel.

Zijn dit ook onderwerpen die bij jouw organisatie spelen en wil je er graag meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.