Terug naar nieuwsoverzicht

Voorlichtingsbijeenkomsten over nieuwe wetgeving digitale toegankelijkheid

Stichting Accessibility organiseert in samenwerking met Logius in november op vier plaatsen in het land voorlichtingsbijeenkomsten over het beleid rond digitale toegankelijkheid voor overheidsorganisaties. Collega Monique van der Heijden gaat tijdens deze kennisbijeenkomsten in op het huidige wettelijke en bestuurlijke kader en de recente en komende ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Deze is namelijk volop in beweging. 

Monique van der HeijdenDigitale toegankelijkheid leeft doorgaans wel op ‘de vloer’ maar is vaak nog niet bestuurlijk geborgd. Deze bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor bestuurders en managers van overheidsorganisaties. Er wordt ingegaan op de effecten voor de eigen digitale dienstverlening, wat dit van het management vraagt en hoe men zich kan voorbereiden op deze verantwoordelijkheid.

Zo is momenteel een Europese richtlijn op het gebied van digitale toegankelijkheid voor de publieke sector van kracht en is op 1 januari 2017 de Wet Gelijke Behandeling aangepast. Bovendien vernieuwt de Nederlandse overheid het verantwoordingsmodel voor de publieke sector: van ‘controle’ naar een ‘in control verklaring’, met een duidelijke rol voor de verantwoordelijk bestuurder.

Met name wordt stilgestaan bij de reikwijdte van ‘in control zijn’: wat vraagt dit voor een structurele aanpak van digitale toegankelijkheid binnen de organisatie, zodat management op geleidelijke wijze de noodzakelijke stappen kunnen zetten.

Het 2-uur durende programma wordt verzorgd door Accessibility in samenwerking met de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er zijn 4 bijeenkomsten in het land. Beleidsverantwoordelijken bij overheidsorganisaties worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Deze bijeenkomsten zijn respectievelijk in:

  • Utrecht op 9 november van 14:00-16:00
  • Zwolle op 13 november van 14:00-16:00
  • Eindhoven op 16 november van 14:00-16:00
  • Den Haag op 20 november van 14:00-16:00

Aanmelden kan via de volgende link: www.accessibility.nl/regiobijeenkomsten

Voor vragen kunt u contact opnemen met Monique van der Heijden, senior business consultant bij Stichting Accessibility.

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.