Terug naar nieuwsoverzicht

Wat is nu wel en niet verplicht in het kader van wet- en regelgeving?

Een vraag die nu veel gesteld wordt bij de (semi) overheid/publieke sector. Wat is nu wel en niet verplicht in het kader van wet- en regelgeving?

Volop beweging

Denk aan de aanpassing van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Of de nieuwe Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en –apps uit 2016 die in 2018 leidt tot een wettelijke verplichting voor de publieke sector om de toegankelijkheidsstandaard toe te passen. De Europese richtlijn en komende Wet Generieke Digitale Infrastructuur kent een stappenplan en een aantal uitzonderingssituaties. Ook zijn er ontwikkelingen in het kader van de verantwoording/toegankelijkheidsverklaring. Volop beweging dus, waar we vanuit de Stichting volop op anticiperen. Belangrijk om zelf hierop voorbereid te zijn: via digitoegankelijk.nl bijvoorbeeld of via kennisbijeenkomsten waarop we je later dit jaar hierover bijpraten.

Uitzonderingssituaties

In de Europese richtlijn staan een aantal uitzonderingssituaties beschreven. Deze worden van kracht zodra de richtlijn is omgezet in nationale wetgeving. Naar verwachting zal dit in september 2018 zover zijn. Tot die tijd blijft het huidige ‘pas toe- of leg uit’-regime gelden. De uitzonderingen zijn op dit moment een geldige grond voor een ‘leg uit’. Bij de onderzoeken en audits die worden uitgevoerd, wordt hiermee rekening gehouden. Wel is het aan te bevelen om nu al voor te sorteren op naleving van de vereisten. Zowel vanuit het eindgebruikersperspectief, maar ook omdat de organisatorische inbedding vaak de nodige tijd vraagt.

Bijeenkomsten in de regio

Omtrent de Wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) die vanaf september 2018 van kracht zal zijn, ontstaan er in de (semi) overheid/publieke sector veel vragen over de invoering en eventuele consequenties van deze wet. Om onze kennis hierover verder met u te delen en u op de hoogste te brengen organiseren we in november 2017 verschillende regiobijeenkomsten. Binnenkort zullen we de locaties en data bekend maken.

Update: De locaties en data van de regiobijeenkomsten zijn bekend. Zie het nieuwsbericht Voorlichtingsbijeenkomsten over nieuwe wetgeving digitale toegankelijkheid.

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.