Terug naar nieuwsoverzicht

Nederland naar internationale standaard toegankelijkheid

De Europese richtlijn voor toegankelijkheid van websites en apps van overheden treedt op 22 december 2016 in werking. Om aan te sluiten op Europees beleid zijn de Webrichtlijnen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van Forum Standaardisatie vervangen door de Europese standaard EN 301 549.

Toegang voor iedereen

Zorgen dat iedereen gebruik kan maken van digitale producten en diensten. Dat was het doel van de Webrichtlijnen, en dat is ook het doel van de nieuwe Europese standaard. De overgang is voor Nederland dan ook niet zo groot volgens de Rijksoverheid. In de Webrichtlijnen was namelijk al een internationaal breed gedragen standaard voor toegankelijkheid opgenomen: WCAG 2.0. Diezelfde standaard is ook weer onderdeel van de nieuwe Europese standaard.

Wat wel verandert is de focus: waar de Webrichtlijnen over toegankelijkheid én bouwkwaliteit gingen, is de Europese standaard alleen op toegankelijkheid gericht. Het onderdeel van de Webrichtlijnen dat over bouwkwaliteit gaat is daarom niet meer verplicht. Dit deel is als aparte standaard opgenomen op de lijst met aanbevolen standaarden, onder de naam Principe Universeel.

Zowel de Webrichtlijnen als EN 301549 bevatten dezelfde richtlijnen voor webtoegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Verschil is dat de nieuwe Europese standaard ook toegankelijkheidsrichtlijnen bevat voor andere, niet webgebaseerde vormen van ICT, én aanwijzingen voor inkopers. De Webrichtlijnen gaan alleen over webgebaseerde producten en diensten, maar bevatten naast toegankelijkheidsrichtlijnen ook richtlijnen voor bouwkwaliteit.

Wat verandert er voor (semi-)overheidsorganisaties?

Alle organisaties die verplicht waren de Webrichtlijnen toe te passen op hun websites en webapps zijn nu verplicht om de nieuwe Europese standaard toe te passen. Omdat deze uitgaat van dezelfde toegankelijkheidseisen als de Webrichtlijnen verandert er in de praktijk weinig. Ontwikkelaars en redacteuren kunnen nog steeds de uitleg op DigiToegankelijk.nl en de technische documentatie bij WCAG 2.0 gebruiken. Bij aanbestedingen kan voortaan EN 301 549 worden ingezet.

De toegankelijkheidsverklaring blijft ook bestaan. Ook onder de nieuwe Europese regelgeving moeten overheidsorganisaties in een verklaring informatie geven over de toegankelijkheid van hun websites en apps.

Nederlandse wetgeving

De Europese richtlijn zal naar verwachting omgezet worden in de wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Deze wet wordt eind 2018 verwacht. Toegankelijkheid is dan een wettelijke verplichting.

Bij de introductie van de wet, maar mogelijk al eerder, kan het toepassingsgebied van de standaard uitgebreid worden. Op dit moment geldt de verplichting alleen voor webgebaseerde producten en diensten (websites en webapps). In de toekomst kan de verplichting ook gaan gelden voor digitale documenten die niet online worden aangeboden en voor mobiele applicaties (apps).

Inkoopstandaard

Grote winst bij het omarmen van EN 301 549 door de Nederlandse overheid als verplichte standaard is dat toegankelijkheid uit de technische hoek gehaald wordt. EN 301549 is in de eerste plaats vooral een inkoopstandaard. Dit betekent dat organisaties al vroeg in het proces invloed op de toegankelijkheid van ICT diensten en producten kunnen hebben door toegankelijk in te kopen. Deze standaard helpt daar bij.

Deze tekst is deels afkomstig van de website digitoegankelijk.nl. Meer lezen?
Wet- en regelgeving op digitoegankelijk
EU richtlijn toegankelijkheid websites en apps van overheden
Forum Standaardisatie: digitale toegankelijk op lijst verplichte standaarden ('pas-toe-leg-uit')
EN 301 549 standaard (pdf) :Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe (v1.1.2)

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.