Terug naar nieuwsoverzicht

Open data overheidswebsites biedt mogelijkheden monitoring toegankelijkheid

Het VN-verdrag dat uiterlijk 1-1-2017 ingaat is aanleiding voor het ministerie van BZK om onderzoek te doen naar monitoring en rapportage van toegankelijkheid van overheidswebsites. Door de beschikbaarheid van open data kan dit in de toekomst zonder veel extra werk plaatsvinden. Het advies is om informatie over toegankelijkheid bij elkaar te brengen en openbaar beschikbaar te stellen. 

In opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben de Universiteit Twente en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is gekeken of op basis van de beschikbare open data een landelijke monitor voor de toegankelijkheid van overheidswebsites kan worden gerealiseerd. Eric Velleman is hier als onderzoeker van de Universiteit Twente bij betrokken. 

Aanleiding

Het recent geratificeerde VN-Verdrag Handicap en de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en apps zijn hiervoor de directe aanleiding. In deze beide regelingen staan voorschriften op het gebied van monitoring en rapportage. Om te onderzoeken of Nederland kan voldoen aan de verplichtingen uit de verschillende regelingen is een inventarisatie gemaakt van de reeds beschikbare open data. 

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat er nog kansen liggen voor de verzameling van open data. Van veel overheidswebsites kan op dit moment nog niet duidelijk worden vastgesteld of deze voldoen aan de standaard. Ook is het effect van de beleidsmaatregelen (nog) niet goed te bepalen. 

Advies

Het advies van de onderzoekers is om de de informatie over toegankelijkheid bij elkaar te brengen en dit openbaar beschikbaar te stellen. Monitoring en rapportage worden dan een stuk eenvoudiger en er hoeft geen extra werk plaats te vinden. 

Er zijn genoeg mogelijkheden om dit in de toekomst te realiseren. De toegankelijkheidsverklaring die overheidsorganisaties nu al moeten publiceren op hun website speelt hierbij een cruciale rol. De komende periode wordt het belang van een goede toegankelijkheidsverklaring binnen de overheid opnieuw onder de aandacht gebracht. 

Meer informatie

Meer informatie over de onderzoeksvragen en resultaten? Lees hier meer over het rapport.

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.