Terug naar nieuwsoverzicht

Europa akkoord over richtlijn digitale toegankelijkheid van overheden

Europa gaat strenger toezien op de toegankelijkheid van digitale dienstverlening bij de overheid. Belangrijkste wijzigingen voor Nederland zijn dat deze aanscherping ook voor apps geldt en voor intra-en extranetten. Nederland heeft als huidig voorzitter van de EU de onderhandelingen geleid.

Logo Voorzitterschap Nederland EU 2016Overheidsinstanties (op alle niveaus) en publieke sectordiensten met sites zoals bijvoorbeeld voor afvalverwijdering, moeten hun websites en apps geschikt maken voor mensen met beperkingen. Het gaat in de nieuwe richtlijn niet enkel om mensen met een fysieke beperking, maar ook mensen met een geestelijke beperking of ouderdomsproblemen.

De voorgestelde richtlijn schrijft een aantal minimale voorwaarden voor. Dat moet de digitale dienstverlening van onder meer overheden, rechtbanken, politie, ziekenhuizen, universiteiten en bibliotheken verbeteren.

De nieuwe eisen gaan zowel over publieke websites als intranetten en extranetten en apps voor mobiel. In principe gelden de eisen voor nieuw te bouwen sites na ingangsdatum van de afspraken. Als een site of app grote veranderingen ondergaat moet deze ook voldoen aan de nieuwe afspraken.

Voor bepaalde instanties of inhoud zijn uitzonderingen gemaakt: websites van publieke omroepen en live streaming maar ook materiaal dat door derden wordt geproduceerd of museale of historische (audiovisiuele) collecties zijn vrijgesteld. Nieuw materiaal, zoals bijvoorbeeld gearchiveerde uitzendingen zoals uitzending-gemist, moeten straks wel door iedereen te gebruiken zijn.

Als de richtlijn van kracht is geworden kunnen lidstaten 21 maanden werken aan nationale wetgeving. Nieuwe sites moeten dan een jaar later aan de richtlijn voldoen. Oudere sites mogen twee jaar doen over de implementatie en mobiele applicaties krijgen bijna drie jaar de tijd.

Nederland zal uiterlijk 1 januari 2017 haar wetgeving op orde hebben. In het kader van het VN verdrag is onlangs nieuwe wetgeving door Eerste- en Tweede Kamer goedgekeurd. In het najaar zal er een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) door de Tweede Kamer worden behandeld. Deze AMvB bevat een concrete invulling van afspraken. Naar verwachting zal voor de zomer nog een zogenaamde internetconsultatie plaatsvinden voor de concept-AMvB .

De lidstaten en het Europees Parlement moeten de komende weken nog formeel instemmen met het voorstel.

Lees ook het persbericht van de Europese Raad (engelstalig) of de
Brief van 17 mei van minister Plasterk aan de Tweede Kamer.

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.