Terug naar nieuwsoverzicht

Tweede Kamer stemt in met VN verdrag gelijke rechten voor mensen met een beperking

Gebouwen, winkels, openbaar vervoer en ook websites moeten toegankelijk gaan worden voor mensen met een handicap. Dit wordt nu bij wet geregeld. Bedrijven kunnen geleidelijk beginnen met eenvoudige aanpassingen. De Tweede Kamer heeft dit vandaag unaniem besloten.

De Tweede Kamer stemde vandaag in met de ratificatie van het VN-verdrag uit 2006 voor gelijke rechten van personen met een beperking. Het Verdrag regelt dat iedereen, met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Ratificatie was opgenomen in het Regeerakkoord van kabinet Rutte-Asscher. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Otwin van DijkCompromis

Regeringspartijen PvdA en VVD waren verdeeld. De stemming was eerder deze week uitgesteld. PvdA wilde bedrijven verplichten eenvoudige aanpassingen te doen voor gehandicapten. De VVD vreesde dat ondernemers daardoor op kosten worden gejaagd en voor de rechter zouden kunnen worden gesleept als ze niet meteen aanpassingen doen. SGP en CDA kwamen met een bruikbaar compromis. Er wordt nog vastgesteld wat eenvoudige aanpassingen in de praktijk betekenen. De regelgeving gaat uiterlijk op 1 januari 2017 in. In een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur worden nadere regels voor toegankelijkheid opgenomen die de maatregelen voor de verschillende terreinen beschrijven. 

Historische dag

PvdA-kamerlid en aanjager van de wet Otwin van Dijk noemde vandaag "Een historische dag voor mensen met een beperking in Nederland". Ook staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft verheugd gereageerd op het instemmen van Tweede Kamer met het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Van Rijn: "Dit is met recht een zeer betekenisvol moment voor heel veel mensen, voor mensen met een handicap maar ook voor hun dierbaren. Als bevestiging dat iedereen meetelt. We praten hier al lang over en nu gaan we het doen. Toegankelijkheid wordt hiermee vanzelfsprekend."

Eén op de acht Nederlanders heeft een langdurige beperking en ruim een kwart van de Nederlanders heeft nog altijd een achtergestelde positie. Daardoor kunnen zij niet volwaardig aan de samenleving meedoen. In Nederland bestaan er wetten, regelgeving en beleid die de positie van mensen met een beperking ondersteunen. Toch is de goedkeuring van het verdrag van belang omdat hun positie nog altijd te wensen over laat. In het verdrag, waar de regering al in 2007 haar handtekening onder heeft gezet, staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Over het VN-verdrag

Het VN-verdrag legt de rechten van personen met een beperking vast. Zoals het recht om niet gediscrimineerd te worden, het recht op onderwijs en het recht om zelf besluiten te nemen. Als het verdrag in werking treedt, is de overheid verplicht maatregelen te nemen die er voor zorgen dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), die tegelijk met de goedkeuring van het verdrag aangepast wordt, speelt een belangrijke rol. Die wet bepaalt dat mensen niet langer wegens hun beperking geweigerd mogen worden in openbare gelegenheden zoals winkels, theaters en cafés. Ook moeten bedrijven vanaf 2017 zorgen voor een toegankelijkheid van hun gebouwen en voorzieningen zoals websites, zodat mensen met een beperking van de aangeboden diensten gebruik kunnen maken. Een meerderheid van de partijen in de Kamer hebben een amendement voor deze algemene verplichting ondersteund. 

Logo College voor de Rechten van de MensDe regering is van plan om met maatschappelijke organisaties afspraken te maken over wat er nog moet gebeuren om te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Dit gebeurt in nauw overleg met mensen met een handicap of chronische ziekte. Het College voor de Rechten van de Mens wordt nationale toezichthouder op de naleving van het verdrag. Het zal monitoren hoe het gaat met de uitvoering van het verdrag en zo nodig hierover met de overheid in gesprek gaan. Het college liet eerder al onderzoek naar de toegankelijkheid van overheidswebsites uitvoeren.

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.