Terug naar nieuwsoverzicht

Webrichtlijnen: 1-1-2015 en verder

We zijn nog slechts een kerstboom en een oliebol verwijderd van 1-1-2015, de datum waarop alle overheidswebsites aantoonbaar aan de Webrichtlijnen moeten voldoen. Of waarop overheden haarfijn moeten kunnen uitleggen waarom dit (nog) niet is gelukt: het zogenaamde pas-toe-of-leg-uit principe.

Buitenhof met vijverDe Webrichtlijnen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat overheidswebsites voor alle burgers te gebruiken en te begrijpen zijn. Ook voor bijvoorbeeld de groeiende groep ouderen die kampt met visuele, auditieve of motorische beperkingen.

De regelgeving staat bovendien niet op zich, maar vormt een opmaat naar 2017. Dan moeten alle overheidsdiensten digitaal bereikbaar zijn.

VN-verdrag

Ook in internationaal verband is er steeds meer aandacht voor digitale toegankelijkheid. Zo zal de Nederlandse overheid naar verwachting in 2015 het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ratificeren. Dat betekent onder meer dat de overheid zich committeert aan toegankelijke online informatie en diensten van overheidswege.

En naar verwachting komt de Europese Unie in de loop van 2016 met een directief waarin digitale toegankelijkheid niet alleen een vereiste wordt voor overheden, maar ook voor bedrijven die een publieke functie vervullen, zoals bijvoorbeeld nutsbedrijven, gezondheidszorginstellingen en OV-bedrijven.

Voordelen webtoegankelijkheid

Kortom, ict-toegankelijkheid is een onderwerp dat steeds meer in de haarvaten van een organisatie of bedrijf thuishoort. En waarom ook niet? De voordelen zijn legio. Toegankelijke websites zijn kwalitatief goed gebouwde sites, die daarmee niet alleen voor iedereen bereikbaar zijn, maar ook beter scoren in zoekmachines. Een toegankelijke website dwingt bovendien goed opdrachtgeverschap af. De richtlijnen geven webbouwers een heldere, bruikbare en toetsbare set regels waaraan een website moet voldoen. Dat maakt afspraken vooraf en controle achteraf wel zo makkelijk.

1-1-2015 is weliswaar een belangrijk ijkpunt voor de toegankelijkheid van overheidswebsites, maar het is bij lange na niet het eindpunt. Zorg dat je website toegankelijk is, of dat je goed onderbouwd kunt uitleggen waarom dat (nog) niet het geval is. Mocht je, met 1 januari in zicht vragen, advies of ondersteuning nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen; wij kunnen je in alle fasen van je project bijstaan.

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.