Terug naar nieuwsoverzicht

3-12: Internationale dag voor mensen met een beperking

3 december is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden.

VN vlagIn oktober 1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, tijdens de speciale plenaire zitting een resolutie goed waarin werd verklaard dat 3 december van ieder jaar voortaan tot internationale dag voor mensen met een beperking werd uitgeroepen.

Gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, (10 december 1948) zijn vervolgens in december 1993 de "Standaardregels ter bevordering van gelijke kansen voor gehandicapten" (de Standard Rules), aangenomen. 3 december is bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Op 30 maart 2007 heeft Nederland in New York het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend. Inmiddels is dit verdrag door 125 landen ondertekend. Nederland gaat het waarschijnlijk in de zomer van 2015 ratificeren. In dit verdrag wordt digitale toegang expliciet benoemd als recht op toegang tot informatie.

Zie ook: informatie over 3 december op de VN-website

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.