Terug naar nieuwsoverzicht

Denk mee over toegankelijkheidstechniek

Jaarlijks wordt de technische documentatie die hoort bij WCAG 2.0 aangepast aan de laatste internetontwikkelingen. Tot 12 augustus a.s. is een geüpdate document beschikbaar voor publieke consultatie. Dit is jé kans als webexpert om je stem te laten horen en de toepassingen voor toegankelijk internet mede vorm te geven!

W3C - World Wide Web Consortium LogoDe Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 is een internationale standaard voor toegankelijke webcontent die is ontwikkeld door het World Wide Web Consortium's (W3C) met deskundigen en organisaties (waaronder Accessibility) uit de hele wereld. WCAG is een ISO-standaard, maar daaronder vallen zogenaamde ‘techniekendocumenten’ die voor specifieke situaties gelden (denk aan bijvoorbeeld Flash, Silverlight, CSS en HTML) en die waar nodig twee keer per jaar worden aangepast aan de nieuwste technische ontwikkelingen op internet. De aanpassingen hiervoor worden voorbereid in de WCAG-werkgroep. Ook hierin werkt Accessibility samen met deskundigen wereldwijd om ervoor te zorgen dat ook de nieuwste technieken toegankelijk blijven voor iedereen. Vervolgens komt het document wereldwijd ter inzage en voor feedback beschikbaar. Deze fase biedt de mogelijkheid om je kennis en ervaring te delen en daarmee richting te geven aan de regels die gelden voor toegankelijke ICT. Transparant, dynamisch en actueel.

En bovendien zeer relevant, want WCAG en daarmee ook de techniekdocumenten gelden steeds vaker wereldwijd als verplichte standaard. Zo ratificeert Nederland naar verwachting volgend jaar het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking waarin digitale toegankelijkheid expliciet is opgenomen. De EU tekent komend jaar bovendien een verdrag waarin WCAG als verplichting geldt voor overheden en bedrijven met een maatschappelijke functie. We zullen daarom de komende jaren nog veel gaan horen over WCAG.

Voor wie vooruitkijkt en wil voorsorteren op de toekomst biedt Accessibility technische trainingen WCAG. Met gegarandeerd de meest geüpdate kennis en ervaring, want we zijn als internationaal kenniscentrum nauw betrokken bij het opstellen, evalueren en doorontwikkelen van de standaarden. En omgekeerd nemen wij de ervaringen van onze klanten ook weer mee naar de vergadertafels.

Meer informatie (Engelstalig):

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.