Terug naar nieuwsoverzicht

Online platform brengt e-toegankelijkheid Europa in kaart

Een online platform waar organisaties en bedrijven hun website en hun audiovisuele middelen kunnen testen op toegankelijkheid. Waar je bovendien tips en tools krijgt voor het oplossen van problemen en – vooral voor overheidsinstellingen - voor rapportage over ict-toegankelijkheid. Dat gedroomde platform wordt nu werkelijkheid.

EIII logoDat gedroomde platform wordt nu werkelijkheid, dankzij het EIII-project binnen het Zevende Kader Programma van de Europese Unie. Accessibility voert dit project in opdracht van de Europese Commissie uit, samen met (inter-)nationale partners.

De Europese Commissie wil tot harmonisatie komen van de ontwikkelingen op het gebied van evaluatie en monitoring van e-toegankelijkheid in Europa. Accessibility speelt daarin als expertise centrum een coördinerende rol en het nieuwe online platform is hiervan een concrete uitwerking.

We gaan oude en nieuwe data integreren voor grootschalige monitoring, maar er is ook volop ruimte voor het ‘crowdsourcen’ van problemen en oplossingen voor het web en voor audiovisuele media. Samen met gebruikers ontwikkelen we zo een methodologie en bouwen we een interface waarmee gebruikers zelf een website kunnen testen. Natuurlijk houden we rekening met de toegankelijkheid van het systeem zodat vooral mensen met een beperking zelf kunnen meehelpen. Zij weten tenslotte het beste wat wel en niet werkt.

We leveren ook praktische oplossingen aan beleidsmakers. Zo bieden we een kant en klaar model voor het rapporteren van pas-toe-of-leg-uit op het gebied van toegankelijkheid en leveren we de data op maat aan vanuit de monitor website.

Het platform levert bedrijven en overheden kwantitatieve indicatoren voor elektronische toegankelijkheid van websites en audio visuele media. En dat EU-breed, voor en door gebruikers. Zo bouwen we samen aan digitale toegankelijkheid. Het project project wordt uitgevoerd met internationale partners uit Noorwegen, Zweden, Duitsland, Italie en IJsland. Uit Nederland zijn naast Accessibility het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) betrokken.

Meer informatie: Projectwebsite EIII

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.