Terug naar nieuwsoverzicht

Europees Parlement: publieke diensten moeten toegankelijk

Alle websites van publieke organen dienen toegankelijk te zijn voor iedereen, inclusief voor ouderen en mensen met een functiebeperking. Een amendement van deze strekking werd in het Europees Parlement met een ruime meerderheid aangenomen.

Het Europees Parlement (EP) publiceerde op 28 november een Engelstalig persbericht. Hieronder een eigen Nederlandse vertaling.

Leden van de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) dienden het amendement in. Het gaat om regelgeving om meer dan 100 miljoen mensen te ondersteunen die moeilijk toegang krijgen tot publieke websites en andere digitale dienstverlening, bijvoorbeeld om een belastingaangifte in te dienen, een werkloosheidsuitkering aan te vragen of om een kind op een kleuterschool in te schrijven.

Jorgo ChatzimarkakisRapporteur Jorgo Chatzimarkakis:

 "Het internet heeft de participatie van mensen op een enorme manier versterkt. Maar het is nog niet perfect. Momenteel is slechts een derde van openbare websites toegankelijk voor personen met een handicap. Terwijl de meeste mensen de toegang tot informatie en diensten als een vanzelfsprekendheid zien, is het uiterst belangrijk niemand in de samenleving uit te sluiten - het gaat niet alleen om mensen met een handicap, maar ook over de toenemende vergrijzende bevolking. De stemming van vandaag is slechts een enkele stap voor het EP, maar een grote stap voor personen met een handicap, die zorgt voor een betere toegang tot openbare diensten"

Er zijn meer dan 761.000 websites van de overheid in de EU met toegang tot informatie en diensten. Slechts een derde hiervan voldoet aan de internationale webstandaarden voor toegankelijkheid. Dit betekent dat een groot aantal online openbare diensten moeilijk of onmogelijk te gebruiken zijn door kwetsbare mensen.

Toegankelijk voor iedereen

De Europarlementsleden hebben nog meer ambities. Ze willen de lidstaten verplichten ervoor te zorgen dat alle openbare websites volledig toegankelijk zijn, dus niet alleen de 12 door de Commissie eerder voorgestelde categorieën (op het gebied van bijvoorbeeld sociale uitkeringen, persoonlijke documenten of inschrijving in het hoger onderwijs).

De commissie wil de nieuwe regels uitbreiden naar websites van private organisaties die publieke taken uitvoeren, zoals de levering van gas, warmte, elektriciteit en water, vervoer, kinderopvang en de gezondheidszorg . Als lidstaten dat willen gaat deze verplichting overigens niet gelden voor zogenaamde micro-ondernemingen (met minder dan 10 mensen in dienst).

Verder geven de Europarlementsleden aan dat content op deze websites ook toegankelijk moet zijn via een mobiel apparaat (zoals een mobiele telefoon of tablet) en dat deze ook moeten voldoen aan de regels voor webtoegankelijkheid.

Goede handhaving

De commissie stelt voor dat in elke lidstaat een aparte autoriteit wordt opgericht die wordt belast met het toezicht, strikte handhaving van de regels en het opzetten van een klachtenregeling voor problemen met de toegankelijkheid van het web .

Tijdschema

EP-leden geven verder aan dat ook alle nieuwe inhoud van websites vanaf het begin 2015 moet voldoen aan de nieuwe regels en dat alle bestaande inhoud vanaf het begin van 2017 moet voldoen, met twee jaar respijt voor live audio.

Volgende stappen

De wetgevende resolutie werd goedgekeurd met 30 stemmen voor en 3 tegen. De commissie beslist op een later tijdstip of informele onderhandelingen met de Raad over het gewijzigde voorstel.

Bron: Persbericht Europees Parlement (Engels)

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.