Terug naar nieuwsoverzicht

Informatiedag Toepassingskader Webrichtlijnen

Een toegankelijke website is een must voor overheden en je moet wel een ongelooflijk goed verhaal hebben, wil je niet aan de Webrichtlijnen voldoen. Zo luidt kort en goed de kern van het nieuwe Toepassingskader Webrichtlijnen, volgens de sprekers op de kennissessie Toepassingskader Webrichtlijnen die Stichting Accessibility op 3 oktober organiseerde. 

Voldoen in 2015, werkbaarheid centraal

Leon van de VenOverheidswebsites moeten per 2015 aan de webrichtlijnen voldoen. Het Toepassingskader schept helderheid over de weg daarheen. Leon van de Ven, senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en coördinator voor beleid en toepassing van de Webrichtlijnen bij de overheid, vertelde waarom in het document vooral werkbaarheid centraal staat. De Webrichtlijnen werden de afgelopen jaren door overheden te veel ervaren als een kostbaar en ingewikkeld hoofdpijndossier. Van de Ven proefde links en rechts behoefte aan duidelijkheid en een positieve insteek. Daarom schetst het Toepassingskader in heldere taal duidelijke voorschriften, zodat toegankelijkheid tot op het hoogste niveau in organisaties begrepen en gedragen kan worden. Bovendien wordt ingezet op het ondersteunen en faciliteren van overheden op weg naar een toegankelijke website.

Pas-toe-of-leg-uit

Raph de RooijUitgangspunt blijft het pas-toe-of-leg-uit (ptolu) principe: de webrichtlijnen zijn verplicht, tenzij je goede argumenten hebt om het niet te doen. Het Toepassingskader maakt korte metten met een aantal ‘populaire’ leg-uit-argumenten: excuses als kosten of gebrek aan kennis gelden niet meer als valide redenen om de Webrichtlijnen aan de kant te schuiven. Bovendien moeten overheden klip en klaar op hun website verantwoording afleggen waarom eventueel niet wordt voldaan aan de webrichtlijnen: wat is er ondernomen, waar lukt het niet, wat zijn de consequenties daarvan en op welke termijn zal wel worden voldaan? Deze transparantie moet ook de inspiratie en pressie leveren om toegankelijkheid te bevorderen. Van de Ven vertelde dat in Europees verband wordt gewerkt aan een automatische toets- en rapportagetool. Toch zal externe, deskundige toetsing de norm blijven, zo benadrukte hij.

Performance-toetsing

Raph de Rooij, internetspecialist bij Logius en een van de grondleggers van de Webrichtlijnen, stelde dat toetsing de basis blijft voor het verantwoordingsmodel. De toetsing verschuift echter van een conformance-indicatie naar een perfomance-indicatie; het gaat niet alleen om het eindresultaat (certificering, conformance), maar ook om de weg erheen (performance). Zo kunnen problemen in kaart worden gebracht en kan gericht advies en assistentie worden gegeven. Voor Accessibility als toetsingsinstelling betekent het dat we meer ruimte kunnen nemen voor advisering en training – iets wat we binnen de grenzen van het accreditatiesysteem al deden.

De komende tijd worden ook het Waarmerk Drempelvrij en het nieuwe Toetsingskader naast elkaar gelegd om de verschillen en overeenkomsten in kaart te brengen. De toetsingsrapporten van Accessibility kunnen onverminderd als basis dienen voor de online verantwoording.

Verschillen Webrichtlijnen 1 en 2

Presentatie Rian Rietveld tijdens seminar Toepassingskader En naast al deze beleidsmatige overwegingen was er ook nog ruimte voor een praktische noot. De deelnemers konden in de Donkere Belevingsruimte op het Bartimeus terrein ervaren hoe het is om met een visuele beperking te leven. Een beschuitje smeren zonder te kijken bleek nog niet zo eenvoudig…

Webbouwer Rian Rietveld deelde haar enthousiasme over WCAG 2: zelfs moderne webontwikkelingen als Flash en html5 zijn nu toegankelijk te maken. En Tim van Schie, senior website inspecteur bij Accessibility legde nog eens kort en bondig de belangrijkste verschillen uit tussen Webrichtlijnen 1 en 2.

Het seminar werd gehouden bij de Vereniging Bartimeus Sonneheerdt. Voor wie deze bijeenkomst heeft gemist, er vindt nog een derde bijeenkomst plaats op 16 oktober aanstaande. Je kunt je nog inschrijven voor deze bijeenkomst. Hashtag voor twitter: #toepweb.

 

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.