Terug naar nieuwsoverzicht

Drempelvrij inspectie Webrichtlijnen versie 2 gestart!

Vanaf vandaag is het mogelijk om websites te laten inspecteren op Webrichtlijnen versie 2 voor het Waarmerk drempelvrij.nl. De welbekende logo's kunnen nu ook voor de nieuwe versie worden uitgedeeld.

Instrument voor goed opdrachtgeverschap

Webrichtlijnen versie 2 niveau AAWebrichtlijnen 1 en 2 hebben hetzelfde doel: iedereen toegang verschaffen tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit. De Webrichtlijnen zijn vooral een middel: een instrument voor 'goed opdrachtgeverschap' en een norm voor toetsing. Versie 2 is net als zijn voorganger een voor de overheid verplichte standaard. Webrichtlijnen versie 2 is de vernieuwde set richtlijnen voor kwaliteit en toegankelijkheid van online informatie. De norm is technologie-onafhankelijk en een stuk moderner dan haar voorganger.

Evaluatiedocument

Vanaf vandaag kunnen Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen 2 inspecties worden uitgevoerd en certificaten worden uitgedeeld. Hiervoor is een evaluatiedocument ontwikkeld. Het evaluatiedocument beschrijft de evaluatiemethode die inspectie-instellingen gebruiken om websites te inspecteren op WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2. 

Drempelvrij logo's

De welbekende groene mannetjes blijven hetzelfde, op het certificaat is het onderscheid te zien. Het vernieuwde waarmerk geeft aan dat je toegankelijkheid en kwaliteit onafhankelijk geborgd hebt met voor niveau A (minimale toegankelijkheid) het bekende groene mannetje, niveau AA (hoger toegankelijkheidsniveau) het groene mannetje met 2 sterren en voor de gehele set Webrichtlijnen (toegankelijkheid én overheidsrichtlijnen) het mannetje met 3 sterren.

Ontheffingslijst

WCAG 2.0 en Webrichtlijnen versie 2 kennen een aantal eisen, waar niet zo makkelijk aan voldaan kan worden. Voor deze knelpunten is door de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl een Tijdelijke Ontheffingslijst vastgesteld. Dit is een dynamische lijst. Zodra voor een punt op de lijst een afdoende en haalbare oplossing is gevonden, verdwijnt het van de lijst.
Nieuwe vraagstukken kunnen worden ingediend en na beoordeling van de normcommissie kunnen deze op de lijst geplaatst worden. op dit moment zijn er 3 uitzonderingen: PDF, videoformaten en archieven.

PDF

De toegankelijkheid van PDF-bestanden is nog een ingewikkeld onderwerp voor veel organisaties. Het is vooral een organisatorisch probleem, waar zij niet op korte termijn een oplossing voor hebben. Met de tijdelijke ontheffing krijgen organisaties enige tijd om het PDF-vraagstuk in de organisatie op te lossen.

Videoformaten

In Webrichtlijnen versie 2 is een open format een eis. Voor video is er echter onvoldoende duidelijkheid over de openheid van enkele specificaties van formaten. Zo lang dit niet duidelijk is, worden de volgende videoformaten toegestaan: WebM, MP4 en Teora.

Archief (nog niet definitief)

Ook het digitale archief is een knelpunt met de nieuwe richtlijnen. Het is vaak niet uitvoerbaar en daarmee niet wenselijk om gegevensbestanden van jaren geleden nu nog toegankelijk te maken. De normcommissie heeft daarom gekeken naar een redelijke oplossing voor dit knelpunt. Op dit moment is de precieze formulering van de ontheffing voor digitale archieven nog niet vastgesteld. De normcommissie hoopt binnen korte tijd de definitieve tekst voor de tijdelijke ontheffing te hebben.

Meer informatie

(Deze pagina wordt nog bijgewerkt naar aanleiding van nieuwe berichtgeving, laatste update 29 mei 18:00 uur)

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
Webrichtlijnen versie 2, niveau AA

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.