Terug naar nieuwsoverzicht

Operatie NUP: Impactanalyse en Co-creatie Webrichtlijnen

Operatie NUP schrijft voor dat toegankelijkheid van overheidsinformatie voor alle burgers centraal moet worden gesteld binnen gemeenten. Daarnaast dienen de Webrichtlijnen geagendeerd worden binnen de colleges van B&W en gemeentelijke Diensten. 

Impactanalyse Webrichtlijnen

Operatie NUP - Kwaliteitsinstituut Nederlandse GemeentenDe impactanalyse, samengesteld door onder meer het ministerie van BZK, de VNG, Logius en gemeenten, leert dat de webrichtlijnen prima implementeerbaar zijn. Sterker nog, ze zijn een onmisbaar instrument om het doel: de toegankelijkheid van overheidsinformatie voor alle burgers en bedrijven, te realiseren. Resultaat van de impactanalyse is dat de afspraken tussen gemeenten en BZK rond de Webrichtlijnen niet meer worden aangepast. 1 januari 2013 moeten zij voldoen aan de eisen van het Waarmerk drempelvrij prioriteit 1 of Webrichtlijnen versie 2 level A. 31 januari 2014 moeten gemeenten aan de volledige Webrichtlijnen (versie 1 of 2) voldoen. De minister zal de Tweede Kamer na de zomer 2012 over de vorderingen van de gemeenten informeren. Zo nodig wordt het voldoen aan de webrichtlijnen dan via regelgeving afgedwongen.

Co-creatie rondom webrichtlijnen

Eind januari rondde Operatie NUP de impactanalyse Webrichtlijnen af. Omdat veel gemeenten moeite hebben om de Webrichtlijnen toe te passen voor hun website(s), is 23 april j.l. een nieuwe online co-creatie Webrichtlijnen gestart. In deze co-creatie wordt een nadere inventarisatie van knelpunten die gemeenten tegenkomen in de toepassing van de Webrichtlijnen gemaakt. Alle gemeenten en andere betrokken kunnen hieraan deelnemen. Naast knelpunten wordt ook onderzocht welke oplossingen al beschikbaar zijn. Dit inzicht helpt Operatie NUP gerichte ondersteuning aan te bieden op het toegankelijk, vindbaar en toekomstbestendig maken van overheidswebsites.

Eind 2011 heeft een eerdere online co-creatie Webrichtlijnen plaatsgevonden waarin (onder andere) kritieke succesfactoren benoemd zijn voor het voldoen aan de Webrichtlijnen.

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.