Terug naar nieuwsoverzicht

Alle rijksoverheidwebsites voldoen eind 2012 aan de Webrichtlijnen

Donderdag 1 maart 2012 was er een algemeen overleg van de vaste kamercommissie van Binnenlandse Zaken over ICT-onderwerpen. In dit overleg gaf minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan dat alle websites van rijksoverheid, inclusief zelfstandige bestuursorganen, eind dit jaar aan de Webrichtlijnen voldoen. Websites van gemeenten moeten eind 2012 aan de minimale toegankelijkheidseisen voldoen, als ze dit niet halen wil de minister ze verplichten middels een algemene maatregel van bestuur.

Vaste Kamercommissie Binnenlandse ZakenAlle websites van de rijksoverheid en alle websites van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) voldoen eind 2012 aan de Webrichtlijnen. Dit heeft minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegezegd in een algemeen overleg (AO) met de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken. Websites van gemeenten moeten eind 2012 aan de minimale toegankelijkheidseisen voldoen. Als na de zomer blijkt dat de gemeenten deze deadline niet gaan halen, stelt de minister een algemene maatregel van bestuur (AMvB) op om gemeenten te verplichten.

De minister deed deze toezeggingen donderdag in een AO met de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Tijdens dit overleg over ICT onderwerpen werd er veel aandacht besteed aan de Webrichtlijnen. Gesthuizen (SP) begon het overleg met het voorbeeld politie.nl, waar je zonder muis geen online aangifte kan doen. Ze uitte haar verbazing dat websites van ZBO's, zoals politie.nl, nog niet voor iedereen toegankelijk zijn. Deze websites vallen onder het kabinetsbesluit Kwaliteit Rijksoverheidwebsites en hadden eind 2010 al aan de richtlijnen moeten voldoen. Heijnen (PvdA) sloot zich hier bij aan en vroeg de minister of zij er voor kan zorgen dat de 20 belangrijkste overheidswebsites voor burgers op korte termijn aan de webrichtlijnen gaan voldoen, zodat tenminste de belangrijkste informatie voor iedereen toegankelijk is.

Volgens de heer Koopmans (CDA) is het 'niet gezond' dat de overheid nog steeds nieuwe websites lanceert die niet aan de Webrichtlijnen voldoen. Daarnaast laat hij weten aan alle CDA-fracties in Nederland een brief te sturen om ze aan te sporen de Webrichtlijnen te implementeren. Hij vroeg de minister hetzelfde te doen. Kamerlid Haachi van D66 vroeg de minister welke sancties zij ging nemen wanneer gemeenten niet zouden voldoen aan de eisen.

De minister reageerde hierop en stelde dat het niet zo kan zijn dat deze websites ontoegankelijk blijven. Het wordt tijd om te sturen op resultaten. Volgens de minister gaan alle rijksoverheidswebsites en ZBO's eind dit jaar aan de Webrichtlijnen voldoen. De websites van gemeenten dienen eind dit jaar aan minimale toegankelijkheidseisen te voldoen, zoals afgesproken in het iNup. Op aandringen van onder andere Van der Burg (VVD) houdt de minister bij gemeenten de vinger aan de pols. Als na de zomer blijkt ze de deadline niet gaan halen, gaat de minister een AMvB opstellen. Deze AMvB om gemeenten te verplichten kan, indien nodig, 1 januari 2013 in werking treden

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.