Terug naar nieuwsoverzicht

Donner neemt maatregelen overheidswebsites

Minister Donner gaat het aantal websites van de rijksoverheid flink verminderen. Er zijn er op dit moment zo'n 400 websites (die ook in 2012 nog zullen bestaan) en daarvan voldoet nog maar een klein deel aan de webrichtlijnen. Dat vindt de minister een ongewenste situatie. 


Donner constateert dat van een groot aantal websites van de rijksoverheid onduidelijk is of deze aan de webrichtlijnen voldoen.

Minister DonnerHij vindt het een ondoenlijke klus om de bijna 400 websites van het Rijk allemaal aan te passen zodat ze aan de webrichtlijnen voldoen. Dit leidt volgens de minister tot een kostbare en langdurige operatie leiden, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij kiest er daarom voor om het aantal websites te verminderen. Daar waar mogelijk wordt content in de website rijksoverheid.nl onder gebracht. In zijn brief aan de Kamer verwijst hij naar de monitor 2010. In het in 2011 door Stichting Accessibility uitgevoerde onderzoek wordt de conclusie herhaald dat deze site een goed gebouwde site is.

Donner schrijft verder dat hij in overleg gaat met de Stichting Waarmerk Drempelvrij.nl en andere belanghebbende organisaties. Uit dat overleg moet een toetsingsmodel komen dat volgens de minister recht doet aan de werkelijke toegankelijkheid van de overheidwebsites. De huidige toetsing doet volgens Donner geen recht aan de werkelijkheid.

Dit is een opmerkelijke stellingname omdat uit de door stichting Accessibility uitgevoerde onderzoeken blijkt dat bij veel websites die niet geheel aan de Webrichtlijnen voldoen er juist problemen zijn bij de minimale eisen voor toegankelijkheid, bijvoorbeeld bij het aanbieden van multimedia.

Bron: Webwereld en brief Donner aan Tweede Kamer.


Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.