Terug naar nieuwsoverzicht

W3C gaat WCAG indienen als ISO standaard

WCAG 2.0 wordt de eerstvolgende specificatie die door het World Wde Web Consortium (W3C) wordt ingediend bij de Internationale Standaardisatie Organisatie ISO. Dat staat te lezen in een bericht dat W3C uitgeeft over de goedkeuring van haar Web Services standaard.

World Wide Web ConsortiumSinds november 2010 is het W3C een van de acht organisaties die publiekelijk beschikbare specificaties (PAS) mag indienen bij het technisch comité van ISO en IEC. Dit zorgt er voor dat het traject van W3C standaard naar ISO/IEC norm veel sneller kan worden doorlopen dan normaal. De vandaag bevestigde norm is 8 maanden na indiening al goedgekeurd.

Nationale overheden zijn vaak bekender met de naam ISO- of IEC-norm dan met het W3C, waardoor de kans op invoering veel groter is. W3C heeft en tijdlang geprobeerd om zelf standaardisatie organisatie te worden, maar dat bleek ingewikkeld. Vorig jaar is gekozen voor deze nieuwe route. W3C hoopt dat het goedkeuren van haar standaarden door ISO en IEC er voor zorgt dat deze wijder verspreid en toegepast zullen kunnen worden. Erkenning als ISO norm zorgt ook voor een vermindering van de huidige marktfragmentatie en voor een vergroting van de interoperabiliteit.

Het pakket van “Web Service technologies” dat vandaag is bevestigd bevat 8 specificaties waaronder SOAP 1.2, MTOM, Addressing 1.0 en Policy 1.5, allen specificaties om de samenwerking tussen verschillende systemen te bewerkstelligen. “Goed nieuws,” aldus Jeff Jaffe, CEO van het W3C. “Dit zorgt er voor dat mensen het internet overal, op elk apparaat, kunnen gebruiken”. “Het W3C Open Web platform zet er sterk op in om hét platform voor interoperabiliteit te worden binnen het almaar groeiende web van diensten, apparaten en mensen”.

W3C kondigde aan hierna de Web Content Accessibility Guidelines te willen indienen (WCAG). Die richtlijnen vormen in ons land de basis voor de Webrichtlijnen en het Waarmerk drempelvrij.nl. Er zijn door W3C al diverse pogingen gedaan om van WCAG een formele internationale standaard te maken zodat overheden er naar kunnen verwijzen. Tot nu toe was dat nog niet gelukt. In Nederland heeft de overheid dit ondertussen zelf opgelost door de richtlijnen op te nemen in de Webrichtlijnen en die toe te voegen aan de ‘pas toe of leg uit’ lijst.

Als WCAG eenmaal een ISO norm is zal het ook eenvoudiger zijn om er een Europese Norm van te maken (EN). Europese Normen zijn verplicht voor alle Europese lidstaten.

Meer informatie:

Persbericht op W3.org: www.w3.org/2011/07/wspas-pr.html.en
WCAG richtlijnen versie 2: www.w3.org/Translations/WCAG20-nl/

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.