Terug naar juni 2011

i-NUP voor gemeenten en andere overheden

Accessibility Monitor 2011: Onderzoek Webrichtlijnen bij gemeenten

De definitieve omschrijving van de verplichting t.a.v de webrichtlijnen zal in een brief aan de Kamer worden vastgelegd op basis van een scan van de huidige situatie. Men bedoelt dan waarschijnlijk de Accessibility Monitor 2011 die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op verzoek van de Tweede Kamer door Stichting Accessibility heeft laten uitvoeren en binnenkort met een begeleidende brief naar de Kamer zal worden gestuurd. In de Accessibility Monitor 2011 is onderzoek gedaan naar de mate waarin op dit moment wordt voldaan aan de Webrichtlijnen door de 418 gemeenten.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/05/30/overheidsbrede-implementatieagenda-voor-dienstverlening-en-e-overheid.html

 
Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn