Terug naar nieuwsoverzicht

Donner overweegt dwingende maatregelen om toepassing Webrichtlijnen te bewerkstelligen

Dinsdagavond 22 maart was er een VAO (Verslag van een Algemeen Overleg) met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Donner, over ICT-projecten bij de Rijksoverheid in de Tweede Kamer. Aanwezig waren de kamerleden heer Rik Janssen van de SP, Pierre Heijnen van de PvdA, mevrouw Van der Burg van de VVD en de heer Koopmans van het CDA. Mevrouw Voortman stond op de sprekerslijst, maar was niet aanwezig. Accessibility heeft het VAO vanaf de publieke tribune gevolgd. Hier een kort verslag.

Rik JanssenRik Janssen diende mede namens Pierre Heijnen een motie in. Strekking van de motie was het verzoek aan Donner om met dwingende maatregelen te komen die ervoor zorgen dat alle bestuursorganen op het eind van dit jaar voldoen aan de webrichtlijnen. De belangrijkste overwegingen zijn dat ook de dienstverlening van de overheid steeds meer plaatsvindt via elektronische weg gaat en dat de richtlijnen voor toegankelijkheid van de elektronische overheid in acht genomen dienen te worden. Ondanks forse inspanningen voldoen veel bestuursorganen tot op heden niet voldoende.

Janssen lichtte in zijn betoog toe dat de minister geen wetgevingstraject rond de webrichtlijnen wil starten om gemeenten zo tot actie te dwingen. Donner ziet net als zijn voorganger meer in bestuurlijke afspraken. Die hebben volgens Janssen eerder al gefaald. Eind 2010 zou volgens hem elke gemeente aan de richtlijnen moeten voldoen, maar het werden er maar 11 van de 418. Hij gaf aan dat het voor de SP niet te accepteren is dat grote groepen burgers nog steeds zijn uitgesloten van toegang tot overheidswebsites. Volgens Janssen is de tijd van pappen en nathouden echt voorbij en diende hij daarom met Heijnen de motie in.

Pierre HeijnenHeijnen voegde hier aan toe dat vele kamerleden in verschillende bewoordingen in de afgelopen jaren het onderwerp onder de aandacht hebben gebracht van achtereenvolgende bewindspersonen. Die hebben volgens Heijnen keer op keer beloofd dat de overheid zou gaan voldoen aan deze webrichtlijnen; voor het laatst werd dat beloofd per 31 december 2010. Een recente brief van de minister geeft Heijnen niet het vertrouwen dat het binnen afzienbare tijd wel lukt. Heijnen stelde Donner de vraag of het correct was dat de ondersteuning voor gemeenten op het ministerie zou zijn afgebouwd. Daarnaast zou de quickscan voor gemeenten niet langer beschikbaar zijn

In zijn beantwoording gaf Donner aan dat hij geen voorstander is van wetgeving en dat zijn invalshoek blijft dat het wordt geregeld in overeenkomsten met gemeenten en provincies. Hij gaf wel aan te willen bekijken wat de mogelijkheden zijn om indringender aan te geven dat bij nieuwbouw websites moeten voldoen aan de webrichtlijnen. Daarnaast gaf hij aan dat hij zich kan voorstellen dat er verplichtingen worden opgelegd via een algemene maatregel van bestuur. Hij wil dat doen in een traject waarbij hij de gemeenten heel duidelijk voorhoudt: dit komt er als het nu niet op orde komt.

Minister DonnerTenslotte gaf Donner aan dat zodra de komende weken de Accessibility Monitor beschikbaar is, hij deze naar de Kamer zal sturen. Aan de hand van het onderzoek van Stichting Accessibility zal hij zich een beeld vormen over een haalbare planning. Donner heeft Rik Janssen verzocht zijn motie tot dat moment aan te houden, deze heeft daarmee ingestemd.

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.