Terug naar nieuwsoverzicht

Accessibility tekent convenant met Bartimeus en Universiteit Twente

Op donderdag 3 februari ondertekenen Stichting Accessibility, Bartiméus en de Universiteit Twente in het bijzijn van wetenschappers uit vijf Europse landen een onderzoeksconvenant op het gebied van webtoegankelijkheid. Binnen dit convenant gaan ze gezamenlijk onderzoek doen naar belemmeringen en kansen van toegankelijke ICT-toepassingen.

Drie tandwielen die in elkaar worden gezet door twee mensenDe drie partijen werken al langere tijd samen aan onderzoek en zetten deze samenwerking nu om naar een formeel onderzoeksconvenant voor een periode van vier jaar. Op 3 februari zal in Enschede samen met wetenschappers uit vijf Europese landen de onderzoeksagenda voor het convenant verder worden aangevuld.

Accessibility, Bartiméus en de Universiteit Twente gaan onder meer onderzoek doen naar belemmeringen en kansen van webtoegankelijkheid en de factoren die de (on)toegankelijkheid van digitale informatie en diensten bepalen. Verdere verspreiding van deze kennis is nadrukkelijk een doel van de samenwerking. Het onderzoek beperkt zich niet tot de toegankelijkheid van internet, maar richt zich ook op andere gerelateerde ICT-toepassingen zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons en navigatieapparatuur.

Er wordt steeds meer informatie via internet gepubliceerd en een toenemend aantal diensten wordt uitsluitend via internet ontsloten. Het is daarom van groot belang dat websites zo ingericht zijn dat ze ook goed toegankelijk zijn voor ’digitale risicogroepen’ zoals laaggeletterden, mensen met visuele beperkingen of digibeten. Voor overheidsinstellingen en het hoger onderwijs zijn er wettelijke verplichtingen om digitale informatie, diensten en leermaterialen toegankelijk te presenteren, maar ook voor het bedrijfsleven kan toegankelijke informatie een voorwaarde zijn. Veel organisaties met een maatschappelijke functie zoals banken, zorgverzekeraars of openbaar vervoersbedrijven hebben weliswaar de intentie om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking, maar slagen daar in de praktijk onvoldoende in. Ze worden ingehaald door de zich snel ontwikkelende technologie of missen de benodigde kennis in de organisatie. Onderzoek en kennisdeling moeten leiden tot betere toepassing van de richtlijnen, betere opleiding van webontwerpers, betere testmethoden en een betere invoering van beleid in de praktijk van de organisaties.

Op 3 februari zullen de partijen in overleg met onder meer wetenschappers uit vijf Europese landen, belangenorganisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor de komende jaren opstellen en zal het convenant officieel ondertekend worden. Het convenant sluit aan bij de richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Stichting Accessibility is expertisecentrum op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van ICT. Bartiméus, specialist op het gebied van leven met een visuele beperking, ondersteunt mensen met een visuele beperking op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven. Het onderzoek aan de Universiteit Twente vindt plaats binnen het Center for e-Government Studies van de faculteit Gedragswetenschappen, dat wetenschappelijk onderzoek doet naar de elektronische overheid.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.