Terug naar nieuwsoverzicht

Kerstgroet

Beste Relatie,
Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar? De Stichting Accessibility kijkt vooral tevreden terug op 2010 waarin we veel initiatieven hebben verricht op het gebied van toegankelijkheid van nieuwe media voor mensen met een beperking. Belangrijke hoogtepunten zijn voor ons o.a. de komst van nieuwe webrichtlijnen WCAG 2.0 en het convenant dat we hebben gesloten met de Universiteit Twente en Bartimeus. We hebben een groot aantal inspecties en trainingen mogen uitvoeren en we zijn trots op onze deelname aan nationale en internationale projecten.

Minder tevreden zijn we met de uitkomsten van de monitoren die we hebben uitgebracht en waarin wordt aangetoond dat o.a. de overheden de doelstelling van het Nationaal Uitvoeringsprogramma, namelijk dat alle nieuwe websites eind 2010 voldoen aan de webrichtlijnen, niet hebben gehaald. Dat geeft aan dat er de komende jaren nog veel is te doen. Op het gebied van toegankelijkheid ervaren we helaas toenemende terughoudendheid bij de overheden en het bedrijfsleven. Een samenleving waar mensen worden uitgesloten accepteren wij maar ook u toch niet?

Met passie vervullen wij al bijna 10 jaar lang onze missie om een toegankelijk internet voor iedereen te realiseren. Het jaar 2011 is voor ons een jubileumjaar en daar kijken we naar uit. We zullen u begin volgend jaar op de hoogte stellen van al onze jubileumactiviteiten die we gaan organiseren. We starten op 13 januari met een nieuwjaarsbijeenkomst in Amsterdam. Deze bijeenkomst organiseren wij samen met een groot aantal andere organisaties en u bent van hart welkom. Binnenkort is op onze site meer informatie en een aanmeldformulier te vinden.

Wij hopen bovenal dat ook u zich blijft inspannen voor een toegankelijke ICT wereld in het besef hoe belangrijk dit is voor mensen met een beperking.

Names alle medewerkers van Accessibility wensen wij u fijne kerstdagen en een toegankelijk 2011.

Ron Beenen
Henk van de Beld
Eric Velleman

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.