Terug naar nieuwsoverzicht

Toegankelijkheid hoger onderwijs in accreditatiestelsel

Bron: Ministerie van OCW

Het hoger onderwijs moet beter toegankelijk worden voor studenten met een functiebeperking. Om dit voor elkaar te krijgen stelt demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt voor de wet te wijzigen.

Ze wil dat de toegankelijkheid voor gehandicapte studenten een van de elementen wordt waaraan een instelling wordt getoetst om accreditatie te verkrijgen of te behouden.

Van Bijsterveldt schrijft dit in reactie op het rapport Onbelemmerd Studeren van de Onderwijsinspectie. Het rapport bevestigt het beeld dat het hoger onderwijs niet altijd even toegankelijk is voor studenten met een handicap, al constateert de inspectie ook duidelijke verbeteringen. Volgens de inspectie zijn zowel de fysieke als de digitale toegankelijkheid nog niet optimaal: geen enkele website of digitale leeromgeving voldoet bijvoorbeeld aan de minimale ijkpunten voor goede toegankelijkheid die zijn geformuleerd voor het ‘Waarmerk drempelvrij.nl’. Volgens de inspectie is dit zorgelijk, omdat ICT en digitale communicatie een vanzelfsprekend onderdeel vormen van het onderwijsproces.

De inspectie heeft overigens zelf niet de toegankelijkheid van de websites en electronische leeromgevingen gemeten maar baseert zich daarbij op onderzoek van Stichting Accessibility.nl.

Om de vraag te beantwoorden waaraan voorzieningen en onderwijsmogelijkheden voor studenten met een functiebeperking dienen te voldoen heeft de inspectie een aantal eisen opgesteld die worden beschouwd als minimumvoorwaarden. Dit referentiekader past binnen het raamwerk van algemene eisen die aan goed hoger onderwijs gesteld worden. De websites vallen daarbij onder aspect 2: Fysieke toegankelijkheid: "De website en de (elektronische) leeromgeving voldoen aan de internationale W3C-criteria voor toegankelijk internet".

Het Ministerie van OCW heeft vorig jaar een commissie ingesteld die op zoek moest gaan naar betere oplossingen voor deze problematiek. Deze commissie-Maatstaf rapporteert eind deze maand.

Links:

Nieuwsbericht op website Ministerie van OCW

Nieuwsbericht op de website van de onderwijsinspectie

Brief Staatssecretaris Bijsterveld aan de Tweede Kamer over Inspectierapport 'Onbelemmerd Studeren'. Pdf-bestand, 45kB.

Inspectierapport 'Onbelemmerd Studeren' door onderwijsinspectie. Pdf-bestand, 264kB.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.