Terug naar nieuwsoverzicht

Commissie Maatstaf treft maatregelen voor toegankelijkheid

"Eenvoudiger en betere afstemming van wet- en regelgeving, bundeling van kennis en duidelijke richtlijnen voor onderwijsinstellingen".

Dat zijn enkele van de aanbevelingen die de commissie-Maatstaf heeft gedaan aan staatssecretaris Van Bijsterveldt om het hoger onderwijs beter toegankelijk te maken voor studenten met een functiebeperking.

De commissie, onder voorzitterschap van Margo Vliegenthart, bevestigt het beeld dat er te veel barrières zijn. Studieprogramma’s zijn niet flexibel genoeg, het is te ingewikkeld om aanpassingen te regelen en de digitale toegankelijkheid laat zeer te wensen over. Dat laatste bleek al uit onderzoek van Stichting Accessibility in 2005 naar de toegankelijkheid van websites en student informatie systemen in het HBO en WO. Geen van de sites voldeed toen aan de minimale toegankelijkheidseisen. De Staatssecretaris gaf destijds aan dat probleem snel te zullen oplossen. Binnenkort publiceert stichting Accessibility een nieuwe versie van het onderzoek. Een voorlopige samenvatting daarvan is geleverd aan de Commissie Maatstaf.

Toegankelijkheid eis voor accreditatie

Aan een van de belangrijkste adviezen heeft de staatssecretaris al handen en voeten gegeven: ze heeft met de Tweede Kamer afgesproken dat toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking een van de elementen wordt waaraan een onderwijsinstelling wordt getoetst voor de accreditatie. Niet alleen fysieke toegankelijkheid wordt getoetst, maar ook de toegankelijkheid van de websites en elektronische studie-informatiesystemen. Op 23 maart 2010 stemde de Tweede Kamer daarmee in. Dat deed zij al eerder naar aanleiding van het rapport Onbelemmerd Studeren van de Onderwijsinspectie. Dat rapport bevestigt ook het beeld dat het hoger onderwijs niet altijd even toegankelijk is voor studenten met een handicap.

De aanbevelingen van de Commissie Maatstaf komen grotendeels overeen met de adviezen van de onderwijsinspectie. Er is een referentiekader opgesteld dat kan worden gebruikt om opleidingen te toetsen. In dit referentiekader is nu onder andere digitale toegankelijkheid opgenomen. Er wordt geeist dat de website en de (elektronische) leeromgeving voldoen aan de internationale W3C-criteria voor toegankelijkheid. Opleidingen van een instelling vallen voortaan onder een lichter accreditatieregime als die instellingstoets positief uitpakt.

Relevante links:

Onderzoek Commissie Maatstaf, Meer mogelijk maken. PDF document.

Onderzoek onderwijsinspectie, onbelemmerd studeren. PDF document.

Brief minister aan Tweede Kamer over inspectierapport onbelemmerd studeren van de onderwijsinspectie.. PDF document.

Woordelijk verslag Plenaire vergadering over Aanpassing accreditatiestelsel
(Tweede Kamer, 63e vergadering, Dinsdag 16 maart 2010). Tijdens deze vergadering werd het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek besproken in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel.

Antwoord door de Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart op de vragen van de eerste termijn.

Stemmingen over het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.