Terug naar nieuwsoverzicht

Wettelijke regeling verbetering toegankelijkheid websites

Mensen met een fysieke beperking moeten beter toegang krijgen tot telecomvoorzieningen. Dat zei staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken woensdag 10 februari 2010 tijdens een bijeenkomst in het Museum voor Communicatie met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en staatssecretaris Bussemaker (VWS).

Maatregelen

Honderdduizenden mensen hebben door een fysieke beperking moeite met communiceren via de telefoon. Zo is het voor dove mensen bijvoorbeeld moeilijk om te communiceren via de telefoon met bijvoorbeeld een overheidsdienst, een ziekenhuis of een taxicentrale. Volgens Heemskerk kan deze groep door aanpassing van de Telecommunicatiewet een gelijkwaardige toegang krijgen tot met name telefonie. Heemskerk wil dat Nederland hiermee meer in de pas gaat lopen met andere vooruitstrevende EU landen die voor deze groep vaak al wettelijke regelingen hebben.

De maatregelen die Heemskerk wil treffen zijn onder andere:

  • het wettelijk garanderen van de aanwezigheid van een beeldbemiddelingsdienst waarbij doven, via gebarentaal met tussenkomst van een gebarentolk, met anderen kunnen communiceren. Dit is met name van belang voor vroegdove mensen die gebarentaal als eerste taal hebben en soms moeite hebben met tekst;
  • het wettelijk garanderen van de aanwezigheid van een tekstbemiddelingsdienst. Via deze dienst kunnen doven en slechthorenden met een teksttelefoon via een tussenpersoon met andere mensen bellen. Hierbij kan worden voortgebouwd op de ervaringen die KPN al heeft opgedaan met de zogenaamde Teleplusdienst;
  • het wettelijke garanderen dat er betaalbare toegang tot de Gidsservice voor blinden is. Dat betekent dat blinden eenvoudig en betaalbaar telefoonnummers kunnen opzoeken. Deze abonnee-informatiedienst wordt nu door KPN op eigen kosten betaalbaar aangeboden aan blinden, als alternatief voor de gratis telefoongids.

Telecomwet

Aan deze diensten zullen wettelijke eisen worden gesteld wat betreft de kwaliteit en betaalbaarheid, zoals de openingstijden en de wachttijden. Heemskerk gaat de Telecomwet op de genoemde punten aanpassen, zodat een gelijkwaardige toegang voor mensen met een fysieke beperking wettelijk is gegarandeerd. De plannen moeten uiterlijk zomer 2011 in werking treden. De diensten zoals de beeldbemiddeling- en tekstbemiddelingsdienst zullen, via een procedure waar geïnteresseerde bedrijven aan mee kunnen doen, worden opgedragen.

Websites

Staatssecretaris Bussemaker maakte tijdens de bijeenkomst bekend dat zij goede mogelijkheden ziet voor een wettelijke regeling om de toegankelijkheid van websites te verbeteren. Voor mensen met een beperking is het erg belangrijk dat zij gemakkelijk diensten via internet kunnen betrekken. Websites zijn nog steeds slecht toegankelijk in hun inrichting en tekst. Dat belemmert mensen met een visuele beperking in hun deelname aan maatschappelijke activiteiten. Staatssecretaris Bussemaker wil deze belemmeringen met haar collega's in het kabinet afbreken.

Bron: www.ez.nl

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.