Terug naar nieuwsoverzicht

Accreditatie van inspectieafdeling van Accessibility vernieuwd

RvA logo Inspectie I 184De algemeen directeur van de RvA heeft de accreditatie van Accessibility vernieuwd. Accessibility mag wederom voor 4 jaar het bijbehorende logo voeren.. Stichting Accessibility heeft op sinds 22 maart 2006 de accreditatie toegekend gekregen. Elk jaar vind een controlebzoek plaats. Elke 4 jaar wordt er een zogenaamde herbeoordeling uitgevoerd, deze hebben we zojuist met succes afgerond. Hiermee gaat Accessibility het 5e jaar van accreditatie volgens ISO/IEC 17020:1998 in. Hieronder vindt u een beschrijving van dit proces zoals de Raad voor Accreditatie dit uitvoert.

Stap 1. Vooronderzoek

In deze beginfase onderzoekt de RvA bij de instelling de haalbaarheid om binnen een bepaalde termijn een beoordeling te starten. Hiermee wordt voorkomen dat een duur beoordelingstraject van start gaat, terwijl essentiele elementen ontbreken. Het vooronderzoek wordt afgerond met een verslag met geconstateerde afwijkingen. In samenspraak met de instelling wordt overgegaan over tot het initieel onderzoek.

Stap 2. Initieel onderzoek

Tijdens het initieel onderzoek stellen we vast in welke mate voldaan wordt aan de norm. Die resultaten leggen we vast in een rapport. In een slotgesprek bespreken we onze bevindingen door met de klant. Wanneer we een of meerdere afwijkingen constateren, heeft de instelling negen maanden de tijd dit in orde te maken. Een instelling heeft overigens de mogelijkheid formeel bezwaar aan te tekenen tegen een afwijking.

Wanneer er geen afwijkingen zijn, kan accreditatie verkregen worden. Er wordt dan zo spoedig mogelijk overgegaan naar stap 3: een accreditatiebesluit.

Stap 3. Accreditatie-besluit

Binnen twaalf maanden na het initieel onderzoek vindt een vervolgbeoordeling plaats. We kijken dan of de afwijkingen zijn gecorrigeerd en in overeenstemming zijn met de relevante normen en reglementen. Als dit het geval is, kan de instelling worden geaccrediteerd. Dit gebeurt op basis van een rapport en een advies van de teamleider.

De Commissie Accreditaties adviseert de algemeen directeur van de RvA over de te verlenen accreditatie. Deze accreditatie geldt voor vier jaar. De geaccrediteerde instelling krijgt het recht het RvA-logo te voeren in haar uitingen. Daarnaast krijgt zij een vermelding op deze website.

Stap 4. Een keer per jaar controle

Deze jaarlijkse controle wordt ruim van tevoren aangekondigd, zodat de conformiteitsverklarende instelling zich kan voorbereiden op de beoordeling. Tijdens de beoordeling kan een type A- of B-afwijking worden geconstateerd:
Bij een type A-afwijking moet per direct worden gecorrigeerd.
Bij een type B-afwijking krijgt de instelling drie maanden de tijd voor herstel.
Het beoordelingsteam heeft vervolgens twee maanden de tijd om de corrigerende maatregel te beoordelen. Na iedere beoordeling volgt een besluit van de algemeen directeur over voortzetting van de accreditatie. Soms wordt een geaccrediteerde instelling geschorst omdat deze niet voldoet aan de eisen van de norm. De geschorste instelling krijgt dan nog een bepaalde tijd om alles te corrigeren. Lukt dit niet binnen de overeengekomen tijd, dan kan de RvA besluiten de accreditatie in te trekken.

Stap 5. Een keer per vier jaar herbeoordeling

Een herbeoordeling is qua omvang vrijwel identiek aan de initiele beoordeling.

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.