Terug naar nieuwsoverzicht

Staatssecretaris Bussemaker lanceert AllesToegankelijk.nl

"In een samenleving waarin alles steeds sneller gaat, vergeten we nog weleens dat niet iedereen even goed kan meedoen. Mede door de vergrijzing groeit deze groep fors. Bij toegankelijkheid wordt vaak gedacht aan de bereikbaarheid van een gebouw, maar het is veel meer. Het gaat ook om gastvrijheid, bereid zijn iemand te helpen, een eenvoudige website of gebruiksaanwijzing. Iedereen moet overal kunnen komen, alles kunnen doen. Steeds meer bedrijven zien de urgentie en de economische voordelen hiervan in. Er gebeurt al veel op dat vlak. Maar nog niet genoeg. Uit het onderzoek blijkt dat 40% van de bedrijven en instellingen bereid zou zijn te investeren in toegankelijkheid. Daar willen we graag samen werk van maken. Vandaag geven we in Zoetermeer samen met ondernemers het startsein voor AllesToegankelijk om het onderwerp hoger op de agenda van het bedrijfsleven te krijgen", zegt Otwin van Dijk, voorzitter stuurgroep AllesToegankelijk, tevens wethouder in Doetinchem.

Beperkte toegankelijkheid eenvoudig aan te passen

Toegankelijkheid is niet alleen belangrijk voor mensen met een beperking, maar ook voor oudere mensen, mensen met een kinderwagen, mensen die niet kunnen lezen, etc. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders iemand met een beperking in hun directe omgeving kent en gaat soms ook samen op pad. 84% van de Nederlanders vindt het vanzelfsprekend dat belemmeringen voor mensen met een beperking worden weggenomen of opgelost. Maatregelen die al veel zouden bijdragen aan toegankelijkheid zijn gericht op een gebouw (eenvoudige deur/entree, oprijplaat, bredere gangpaden), maar ook op het instrueren van het personeel en goed leesbare informatie.

Toegankelijkheid kan omzet laten stijgen

Ruim 40% van de mensen die binnen een bedrijf (mede)verantwoordelijk is voor toegankelijkheid, is bereid om eenmalig zelf een investering te doen voor verbeteringen van de toegankelijkheid. Het merendeel is zelfs van plan om dit binnen een jaar te realiseren. Een deel van de bedrijven die willen investeren, denkt aan een investering van meer dan 25.000 euro. Een op de vier beslissers denkt dat het verbeteren van de toegankelijkheid kan leiden tot meer omzet. Een groter deel denkt van niet, maar overweegt wel te investeren als uit onderzoek blijkt dat het verbeteren van de toegankelijkheid tot meer omzet leidt. De belangrijkste redenen om de toegankelijkheid te verbeteren, zijn het tonen van maatschappelijke betrokkenheid en rekening willen houden met gehandicapte klanten en medewerkers. Het argument ‘meer omzet genereren’ komt op de 4e plaats.

Goede voorbeelden ter inspiratie

In Nederland gebeurt al veel op het gebied van toegankelijkheid. Op www.AllesToegankelijk.nl is alle informatie over toegankelijkheid gebundeld en worden goede voorbeelden getoond, waaronder het online warenhuis Wehkamp.nl, het Cobra Museum als het meest toegankelijke museum in Nederland en Golden Tulip De Keizer in Breda. Andere voorbeelden op de website zijn de kaartwaaier ’10 tips voor een toegankelijke horeca’, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amersfoort en Koninklijke Horeca Nederland en de menukaart in braille. Iedereen kan zijn/haar initiatief zelf toevoegen op de website.

Andere opvallende resultaten uit het onderzoek van AllesToegankelijk

  • Mannen vinden vaker dan vrouwen dat de organisatie/het bedrijf waar zij werkzaam zijn voor iedereen voldoende toegankelijk is (67% versus 55%);
  • Bedrijven die al iets aan toegankelijkheid doen, hebben veelal rolstoelgerichte maatregelen getroffen gericht op de toegang tot een gebouw, zoals het verbreden van deuren (35%), het wegnemen van drempels (27%), plaatsen van een invalidentoilet en parkeerruimte voor mindervaliden (beiden 26%);
  • Voor ruim de helft van de beslissers is het onduidelijk waar men terecht kan voor informatie over toegankelijkheid. Men denkt informatie te vinden op websites van ministeries en gemeenten;

Informatiepunt AllesToegankelijk

AllesToegankelijk is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het project gaat de bewustwording over toegankelijkheid van producten en diensten vergroten door het delen van kennis, ervaringen en goede praktijkvoorbeelden. Binnen AllesToegankelijk werken ondernemers en mensen met een beperking samen met overheden en belangenorganisaties. Vandaag is het informatiepunt gelanceerd, waar iedereen die iets wil weten of melden over toegankelijkheid terecht kan.

Deelnemers van AllesToegankelijk, zie namenlijst hieronder

Stuurgroep van het project AllesToegankelijk. V.l.n.r. Helene Wüst (Vilans), Hubert van Breemen (VNO-NCW), Pascal Budding (CG-Raad), Jasper Boele (LSR), Aline Saers (Stichting Accessibility), Kees van der Burg (VWS), Jet Bussemaker (VWS), Wim Drooger (Platform VG), Connie Kooijman (Platform VG), Frank Heemskerk (EZ), Dingeman de Jong (Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving). Zittend voor: Otwin van Dijk (gemeente Doetinchem). Foto: Ton Harland.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.