Terug naar nieuwsoverzicht

Webrichtlijnen ondersteuning voor 150 gemeenten

Met het doel om gemeentelijke websites eind 2010 voor iedereen toegankelijk te maken zijn de Webrichtlijnen opgenomen in de versnellingsagenda die door staatssecretaris Ank Bijleveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opgesteld.

Gratis ondersteuningstraject

Op vrijdag 9 september stuurde de staatssecretaris een brief naar alle gemeenten. Zij biedt maximaal 150 gemeenten gratis ondersteuning aan om ze te helpen bij het behalen van de NUP doelstellingen. Daaronder vallen natuurlijk ook de Webrichtlijnen. De ondersteuning bestaat uit drie onderdelen: een introductietraining, individuele ondersteuning en terugkombijeenkomsten voor kennisitwisseling. Het traject gaat in oktober van start en moet in maart 2010 worden afgerond. Daarmee voldoen de gemeenten dan aan de eis dat zij op 1 december 2010 aan de Webrichtlijnen moeten voldoen. Een formele drempelvrij toetsing is nog niet in het plan opgenomen.

De deelnemende gemeenten moeten al wel plannen hebben om de site te vernieuwen. Daarnaast worden de aanpassingen niet door het Ministerie vergoed. Er moet dus ook budget zijn. Gemeenten die mee willen doen kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar webrichtlijnen@overheid.nl.

Check (zelf) hoe uw site scoort

Natuurlijk willen wij niet nalaten iedereen te wijzen op de mogelijkheid om nu al te weten wat de stand van zaken is als het gaat om wel of niet voldoen aan de Webrichtlijnen. Dat kan door gebruik te maken van:

Bron: Nieuwsbericht van Overheid heeft antwoord

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.