Terug naar nieuwsoverzicht

25 koepelorganisaties willen toegankelijkheid voor iedereen

Otwin van Dijk,voorzitter van de stuurgroep en wethouder in Doetinchem : ‘ ‘Het wordt hoog tijd dat ‘ ‘de markt’ ’en ‘ ‘de gehandicapten’ ’de handen ineen slaan om producten niet achteraf toegankelijk te maken, maar dat ze gewoon van meet af aan toegankelijk zijn. En dat is niet alleen in het voordeel van mensen met een handicap. Ondernemers moeten er meer van bewust worden dat het ook winst kan opleveren. Dat willen we bereiken met goede praktijkvoorbeelden die aantonen dat ondernemers en klanten samen belemmeringen kunnen wegnemen. Wij roepen iedereen op goede voorbeelden in te dienen. Bijdragen zien wij graag tegemoet via voorbeelden@AllesToegankelijk.nl’ ’

Tekenen voor toegankelijkheid

Directeuren en bestuurders van ondernemersorganisaties, belangenorganisaties en overheden hebben onlangs hun handtekening gezet onder een intentieverklaring. Daarmee verklaren zij zich in te zetten voor de verbetering van de toegankelijkheid van producten en diensten (alles wat je kunt kopen, huren of lenen). De intentieverklaring is inmiddels door 25 organisaties ondertekend. Voor meer informatie over de intentieverklaring en alle ondertekenaars: www.AllesToegankelijk.nl.

Over AllesToegankelijk

AllesToegankelijk is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het project gaat de bewustwording over toegankelijkheid van producten en dienst vergroten door het delen van kennis en ervaringen en goede praktijkvoorbeelden. Binnen AllesToegankelijk werken ondernemersorganisaties, belangenorganisaties, overheden en mensen met een beperking samen. Op 3 december 2009 start www.AllesToegankelijk.nl, een landelijk informatiepunt waar bedrijven, instellingen, mensen met een beperking en ouderen, terecht kunnen.

Deelnemers van praktijkspoor, zie namenlijst hieronder

Stuurgroep van het project AllesToegankelijk. V.l.n.r. Helene Wüst (Vilans), Hubert van Breemen (VNO-NCW), Pascal Budding (CG-Raad), Jasper Boele (LSR), Aline Saers (Stichting Accessibility), Kees van der Burg (VWS), Jet Bussemaker (VWS), Wim Drooger (Platform VG), Connie Kooijman (Platform VG), Frank Heemskerk (EZ), Dingeman de Jong (Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving). Zittend voor: Otwin van Dijk (gemeente Doetinchem). Foto: Ton Harland.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.