Terug naar nieuwsoverzicht

Hoe Bereikt u iedereen op VNG deelcongres

De deelconferentie had maar liefst 170 inschrijvingen en was daarmee de drukst bezochte deelconferentie op deze eerste dag van het VNG congres 2009. Er waren drie presentaties met als thema "De overheid is er voor iedereen, maar hoe bereikt u iedereen?". De zaal was overvol en op de evaluatie formulieren scoorden de drie presentaties hoge cijfers.

Zaal vol burgemeesters en wethouders bij deelcongres van Hoe bereikt u iedereen Doel van de bijeenkomst was om op een eenvoudige manier te laten zien hoe overheidsinformatie toegankelijk, gebruiksvriendelijk, transparant, eenduidig en begrijpelijk kan worden gemaakt. Daarmee sluit het programma naadloos aan bij de doelstelling van het Nationaal Uitvoeringsprogramma eDienstverlening (NUP). Terecht, want verbetering van overheidsinformatie is hard nodig. Het blijkt dat 60% van de burgers moeite heeft met het begrijpen van overheidsinformatie. En 20% van de burgers heeft zelfs moeite met lezen in het algemeen. De digitale kloof lijkt verder toe te nemen. En dat terwijl Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen eind 2010 al moeten voldoen aan de Webrichtlijnen. Hoe bereikt u iedereen presenteerde daarvoor een ondersteunend programma dat is opgesteld onder de bezielende leiding van burgemeester Frans Spekreijse.

De bijeenkomst was het hoogtepunt van een campagne van een jaar waarbij Stichting Accessibility, Eenvoudig Communiceren en Axendo het land door zijn gegaan om gemeenten, provincies en waterschappen informatie te geven over een mogelijke aanpak. Het plan van aanpak werd deze middag gepresenteerd. Het initiatief "hoe bereikt u iedereen" waarin de drie organisaties samenwerken wordt ondersteund door dhr Deetman, Mevrouw Jorritsma en de Commissarissen van de Koningin van alle provincies.

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben een ambitieuze opdracht te vervullen. Hoe kunt u toegankelijker communiceren? En hoe kunt u daarbij nieuwe media en middelen effectief inzetten? De gepresenteerde oplossingen zijn gebaseerd op onderzoek en feedback van gemeenten en ervaring van de Stichting Accessibility bij de toetsing van websites voor het waarmerk drempelvrij en de webrichtlijnen.

De deelnemers ontvingen een uitgewerkt plan van aanpak waarmee zij in hun gemeente direct aan de slag kunnen. Het plan is ook via de mail aan te vragen bij info@accessibility.nl.

Het 'Hoe bereikt u iedereen?' initiatief werkt nauw samen met Stichting Lezen & Schrijven.

Meer informatie:
www.hoebereiktuiedereen.nl of via een mailtje aan info@accessibility.nl.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.