Terug naar nieuwsoverzicht

Webrichtlijnen niet voor blinden?

De website Digitaal Bestuur maakte kort geleden melding van enorme kosten die gemeenten zouden moeten maken voor de toepassing van de Webrichtlijnen. Dit bericht werd overgenomen door enkele kranten waaronder de Volkskrant. Hier en daar werd de indruk zelfs gewekt dat gemeenten alleen maar aan de Webrichtlijnen moeten voldoen zodat de sites toegankelijk zijn voor mensen met een (visuele) beperking. De reacties waren fel en van de persoon die door digitaal bestuur wordt aangehaald werd zelfs het linkedin profiel erbij gehaald om zijn unkunde op dit onderwerp aan te tonen. Er is nu een reactie die een beter overzicht geeft van de werkelijke kosten en doelgroepen. Raph de Rooij en Kees Keuzenkamp reageren en stellen orde op zaken. De Webrichtlijnen zijn er voor iedereen, niet speciaal voor blinden.

Los van het feit dat het natuurlijk belangrijk is dat de overheid er voor iedereen is, dus ook voor mensen met een (visuele) beperking, zijn de Webrichtlijnen helemaal niet gemaakt voor mensen met een (visuele) beperking. De Webrichtlijnen zijn er juist om de bereikbaarheid, beschikbaarheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidswebsites voor iedereen te garanderen (voor bezoekers, browsers, zoekmachines en zelfs mobiele telefoons).

De Webrichtlijnen zijn dus geen kostenpost voor blinden, maar een uitstekend uitgangspunt voor organisaties die kosten willen besparen voor bouw, beheer en onderhoud. Tegelijkertijd bereiken websites die voldoen aan de Webrichtlijnen meer burgers en ook via meer modaliteiten (computer, pda en mobiele telefoon).

De Webrichtlijnen zijn dus van belang voor iedereen, daarbij horen ook mensen met een (visuele) beperking. En dat kan ook gemakkelijk omdat kwaliteit en toegankelijkheid in de Webrichtlijnen hand in hand gaan. De Internationale richtlijnen voor toegankelijkheid (W3C WCAG) zijn integraal in de Webrichtlijnen overgenomen. Sites die aan de Webrichtlijnen norm voldoen, voldoen bijvoorbeeld ook aan het Waarmerk drempelvrij.nl. Het is echter wel zinvol om de Webrichtlijnen te laten testen want uit een benchmark Monitor onderzoek van Accessibility blijkt dat in 2008 nog geen 2 procent van de websites van gemeenten voldeed aan eenvoudige kwaliteitseisen als goede webcode. Een aantal websites waren zelfs zo slecht dat de zoekmachine voor een paspoortaanvraag zelfs verwees naar bij de gemeente onbekende bedrijven.

Meer lezen:

Digitaal Bestuur (webrichtlijnen niet voor blinden)

Overzicht Webrichtlijnen op deze website

Toetsing van de Webrichtlijnen volgens Waarmerk drempelvrij

Website van de Webrichtlijnen

Afspraken in het Nationaal Uitvoeringsprogramma

Reactie Herko Coomans op digitaal bestuur

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.