Terug naar nieuwsoverzicht

Overheidswebsites moeten toch uiterlijk 2010 voldoen aan de webrichtlijnen

Bron: http://www.minbzk.nl/actueel/116756/overheidswebsites

Overheidswebsites moeten uiterlijk 31-10-2010 voldoen aan de webrichtlijnen. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle overheidssites ook voor visueel gehandicapten goed toegankelijk zijn, dat ze vanaf verschillende browsers en mobiele telefoons te bereiken zijn en dat informatie makkelijk te vinden is. Dat gaf staatssecretaris Bijleveld aan tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer over dienstverlening en regeldruk op 5 februari.

handenschuddende bestuurders na het ondertekenen van het Convenant, bron website minbzkIn juni 2006 zijn de webrichtlijnen voor rijksoverheidswebsites verplicht gesteld. Daar is sindsdien duidelijk verbetering te zien. Er zijn in totaal ongeveer 1200 overheidswebsites die aan de webrichtlijnen zouden moeten voldoen. Een wettelijke verplichting voor medeoverheden vindt Bijleveld op gespannen voet staan met de eigen verantwoordelijkheid van de medeoverheden. Juist vanwege het belang dat overheidswebsites toegankelijk moeten zijn en op die manier kunnen bijdragen aan de verbetering van dienstverlening, zijn de webrichtlijnen opgenomen in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening. In dit uitvoeringsprogramma zijn tussen kabinet en koepelorganisaties bestuurlijke afspraken vastgelegd.

In het najaar van 2009 zal Bijleveld uitvoerig rapporteren over de ontwikkelingen in de digitale dienstverlening van de overheid.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben het Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) opgesteld over hoe de infrastructuur van de e-overheid gericht kan worden benut voor betere dienstverlening door de overheden aan burgers en bedrijven. Op 1 december hebben de overheden hierover een akkoord getekend; staatssecretaris Ank Bijleveld namens het Rijk, Annemarie Jorritsma namens de VNG, Jan Franssen namens het IPO en Sybe Schaap namens de Unie van Waterschappen (zie foto).

Het NUP is een gezamenlijk initiatief van het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen, gebaseerd op een advies van de commissie Postma/Wallage. Het uitvoeringsprogramma richt zich met name op die dienstverlening waar méér dan één overheidsorganisatie bij is betrokken.

De verbetering is gevonden in de samenwerking over grenzen van overheidsorganisaties heen. Goed gebruik van ICT en vermindering administratieve lasten voor burgers en bedrijven zijn hierbij kernelementen. Oplossing van ervaren knelpunten van burgers en bedrijven staat voorop.

Meer:

Artikel op Overheidsmanagement.nl
Brief van Bijleveld aan de Tweede Kamer nav AO november 2008
Persbericht Minbzk over convenant op 1 december 2008
Alle overheden moeten voldoen aan Webrichtlijnen (bericht 2-12-2009)
www.e-overheid.nl/sites/nup
Toetsing van de Webrichtlijnen volgens Drempelvrij
Quickscan zodat u snel kunt zien wat u nog moet doen

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.