Terug naar nieuwsoverzicht

Bijleveld wijst op bestuurlijke afspraken ten aanzien van toepassing webrichtlijnen

Bron: Nieuwsberichten Minbzk.nl
In het Nationaal uitvoeringsprogramma zijn tussen kabinet en koepelorganisaties bestuurlijke afspraken vastgelegd ten aanzien van de toepassing van de Webrichtlijnen. Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken wijst in haar brief aan de Tweede Kamer op de eigen verantwoordelijkheid en het belang van de koepels om de Webrichtlijnen toe te passen en een keuring te laten uitvoeren. De reactie is te lezen in de beantwoording van de vragen die gesteld werden tijdens het AO e-overheid in november 2008.

De Kamerleden vroegen de Staatssecretaris in november om de webrichtlijnen nog verder onder de aandacht te brengen bij de andere bewindspersonen en te kijken naar de mogelijkheid van een voortgangsrapportage van de webrichtlijnen. In haar reactie geeft zij aan dat de Webrichtlijnen in juni 2006 verplicht zijn gesteld voor rijksoverheidswebsites en dat er sindsdien duidelijk vooruitgang te zien is. Zij zegt ook toe dat zij in de komende tijd haar collega's verder zal aansporen om de Webrichtlijnen toe te passen.

De Staatssecretaris geeft aan dat de Webrichtlijnen breder moeten worden toegepast dan de Rijksoverheid. "Er zijn in totaal ongeveer 1200 overheidswebsites die aan de webrichtlijnen zouden moeten voldoen". In plaats van regels vanuit het Kabinet, wijst zij op de eigen verantwoordelijkheid van de medeoverheden "juist vanwege het belang dat overheidswebsites toegankelijk moeten zijn en op die manier kunnen bijdragen aan de verbetering van dienstverlening". De Webrichtlijnen zijn daarom in het overleg met de koepels opgenomen in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening. In dit uitvoeringsprogramma zijn tussen kabinet en koepelorganisaties bestuurlijke afspraken vastgelegd over de toepassing. Het NUP stelt als deadline voor de toepassing van de Webrichtlijnen 10 oktober 2010 voor.

De Staatssecretaris zal de bestuurslijke partners aanspreken op de implementatie van de Webrichtlijnen. Dat doet zij onder anderen via de regiegroep Dienstverlening en e-overheid. Verder wijst zij op de instrumenten van het Ministerie zelf zoals de Overheid.nl monitor waarbij alle sites van gemeenten, waterschappen, ministeries en provincies naast andere aspecten ook worden getoetst op een deel van de webrichtlijnen. De gegevens uit die Monitor worden gebruikt in de jaarlijkse voortgangsrapportage e-overheid aan de Tweede Kamer.

Mevrouw Bijleveld wil niet overgaan tot het verplichten van een keurmerk voor websites die voldoen aan de webrichtlijnen maar wijst de website eigenaar op de verantwoordelijkheid om te bepalen hoe men laat zien dat men voldoet. "De eis van een keurmerk kan bijvoorbeeld door de website eigenaar worden meegenomen in de aanbesteding van de bouw van een nieuwe website". Eerdere onderzoeken en presentaties van de overheid spreken over risicomanagement als het gaat om het wel of niet toetsen van de Webrichtlijnen.

Omdat de brief op een dynamische plek staat hebben wij voor reserve een exemplaar op onze site staan: Brief van Bijleveld aan de Tweede Kamer nav AO november 2008.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.