Terug naar nieuwsoverzicht

Website gemeente Venlo drempelvrij

Ron Beenen overhandigt drempelvrij certificaat aan wethouder FreijTijdens een bijeenkomst in het stadhuis van Venlo opende wethouder Freij de nieuwe website. Hierna gaf Ron Beenen van Accessibility een presentatie over het belang van webtoegankelijkheid. Ter afsluiting werd onder toeziend oog van de heer Arets, voorzitter van de gehandicaptenraad, het Drempelvrij.nl certificaat door Beenen aan wethouder Freij overhandigd.

De navigatiestructuur van de nieuwe website van Venlo is tot stand gekomen op basis van uitgebreid vooronderzoek onder ruim 400 gebruikers. Hun signalen zijn leidend geweest bij het maken van de uiteindelijke keuzes. De vormgeving is verder in belangrijke mate bepaald door de eisen die de toegankelijkheid stelt. Ook mensen met een functiebeperking moeten de gemeentelijke informatie immers tot zich kunnen nemen.

Stichting Accessibility heeft de site getoetst aan 16 eisen voor toegankelijkheid. Aan al deze eisen is voldaan en daarmee mag Venlo het waarmerk Drempelvrij voeren. Venlo is hiermee de eerste gemeente in Limburg die de test doorstaat. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat motorisch gehandicapten die geen muis kunnen bedienen, ook door de site kunnen navigeren met hun toetsenbord. Blinden kunnen werken met apparatuur die de beeldschermteksten voorleest, met braille leesapparaten en een braille toetsenbord.

Eén loket
Burgers en ondernemers weten niet altijd waar men zich moet melden voor een product of dienst. In Venlo is dat geen probleem meer: de volledige producten- en dienstencatalogus is met de website geïntegreerd. Daarnaast zijn de producten en diensten van Provincie, Rijk en Waterschap opgenomen. Daarmee verloopt het zoeken een stuk efficiënter.

Producten
Steeds meer gemeentelijke producten zullen online beschikbaar komen. In eerste instantie gaat Venlo nu invoeren het uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie; aangifte doen van verhuizing; de evenementenvergunning; de kapvergunning; het indienen van bezwaarschriften en de onderhoudsmelding openbare ruimte. Ook interne bedrijfsprocessen van de gemeente verlopen steeds meer digitaal. Zo gaat het aanmelden van nieuwe medewerkers volgend jaar via intranet lopen, net als het aanvragen van pasjes en netwerkaccounts.

Techniek
De oude site bestaat sinds 2001 en heeft gemiddeld 400.000 bezoekers per jaar. De nieuwe website geldt als een basis waarop de komende jaren verder wordt doorontwikkeld. Venlo is de eerste gemeente die de website ontwikkelt in de Sharepoint 2007-omgeving. Een belangrijk voordeel is dat hiermee automatisch koppelingen kunnen worden gelegd naar documenten in de 'back office' van de gemeente. Gebruikers zullen dus steeds gemakkelijker steeds meer informatie kunnen vinden.

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.