Terug naar nieuwsoverzicht

Gemeente is er (nog) niet voor iedereen

Frans Spekreijse overhandigt rapport aan Annemarie Jorritsma De websites van de meeste gemeenten voldoen niet aan de minimale vereisten voor toegankelijkheid en bieden onvoldoende voorzieningen voor slechtzienden, laaggeletterden, dyslectici en anderstaligen. Op minder dan zestig procent van de websites kun je de lettergrootte aanpassen. En slechts achttien procent biedt een voorleeshulp (spraaksynthese) aan. Dit zijn enkele uitkomsten van een rapport dat vandaag werd aangeboden aan Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het onderzoeksrapport beschrijft de uitkomsten van een enquête onder medewerkers Voorlichting & Communicatie. De enquête maakte onderdeel uit van het initiatief ‘Hoe bereikt u iedereen?’. Deze provinciale lezingencyclus toonde bestuurders en ambtenaren het belang van toegankelijke informatie. Uit de bijeenkomsten bleek dat bij gemeenten het urgentiebesef en de kennis ontbreekt om informatie zodanig aan te bieden dat deze geschikt is voor de grote groepen burgers met een leesbeperking.

Volgens het initiatief Hoe Bereikt U Iedereen is sprake van een goed toegankelijke website als deze voldoet aan de volgende eisen:

  • Eenvoudig taalgebruik, zoals beschreven door Stichting Lezen & Schrijven.
  • Toepassing van de kwaliteits- en toegankelijkheidsrichtlijnen (Webrichtlijnen en Waarmerk Drempelvrij.nl).
  • Een voorleeshulpmiddel (b.v. BrowseAloud) voor mensen met leesproblemen, zoals laaggeletterden en veel dyslectici.

In het zojuist tussen alle bestuurslagen afgesloten Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) is overeengekomen dat eind 2010 alle websites van overheidsorganisaties aan de Webrichtlijnen zullen voldoen. De toegankelijkheid van de digitale dienstverlening aan burgers staat boven aan de lijst van de 19 uit te voeren NUP-basisvoorzieningen voor betere dienstverlening.

Initiatiefnemers van ‘Hoe bereikt u iedereen?’ zijn: Frans Spekreijse, burgemeester van de gemeente Lochem en voorzitter van de initiatiefgroep, Stichting Accessibility, internetbureau Axendo, uitgeverij Eenvoudig Communiceren en Stichting Lezen & Schrijven.

Voor meer informatie en het onderzoeksrapport kijkt u op: www.hoebereiktuiedereen.nl..

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.