Terug naar nieuwsoverzicht

600 miljoen voor digitale oplossingen voor senioren

In 2020 zal meer dan 25% van de Europese bevolking ouder zijn dan 65 jaar. Om die grijze golf het hoofd te bieden heeft de Commissie besloten dat Europa een plaats moet worden waar digitale technologien worden ontwikkeld waarmee mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en werken.

Door het nieuwe voorstel van de Commissie wordt aanvullend nogeens 150 miljoen Euro besteed aan een nieuw Europees onderzoeksprogramma. Er was al ruim 450 miljoen beschikbaar in andere programma's. Het totale bedrag dat de Commissie daarmee uitgeeft komt op ongeveer 600 miljoen Euro.

Bedrijven kunnen subsidie vragen voor de ontwikkeling van innovatieve digitale producten en diensten om deze doelgroep te ondersteunen. Het gaat om de ontwikkeling van bijvoorbeeld veiligheid thuis, mobiele oplossingen, monitoren van gezondheid en gebruikersvriendelijke interfaces voor mensen met een visuele of auditieve stoornis.

ICT moet mensen zelfstandiger maken en worden ontwikkeld voor iedereen, dus zeker ook voor mensen met een beperking en senioren. Bij de verklaring van de Europese Ministers in Riga in 2006 werd gesteld dat als alle websites van publieke overheden toegankelijk zouden worden, dat een besparing van tussen de 35 en de 85 miljard Euro oplevert over een periode van 5 jaar.

Onderzoek is ook nodig omdat de uitgaven voor pensioenen, gezondheid en lange termijn zorg de komende decennia meer dan zullen verdrievoudigen (tot 2050). Het gaat volgens de Commissie om het creeren van een economische kans voor Europese bedrijven om technologieën te ontwikkelen gericht op deze grijze golf. Senioren vormen een belangrijke groep consumenten met een totale bestedingskracht van meer dan 3000 miljard Euro.
Europa wil met deze investering bedrijven dus een stevige ondersteuning bieden naar een wereldwijde groeimarkt en tegelijk werken aan toegankelijkheid voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Bron en interessante link naar de subsidieprogramma’s:

EU-Rapidpress

Riga verklaring van Ministers (pdf bestand extern)

ICT en vergrijzingsprogramma van EU

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.