Terug naar nieuwsoverzicht

VN verdrag voor mensen met beperkingen in werking vanaf 3 mei

Op 30 maart 2007 lanceerde de VN een speciale verdrag over de rechten van mensen met een beperking. Dat verdrag is in recordtijd getekend door 127 van de 192 landen waaronder Nederland. Omdat nu ook 20 landen het verdrag officieel hebben geratificeerd treedt het per 3 mei 2008 in werking. Ecuador was het 20e land dat met de ondertekening de inwerkingstelling mogelijk maakte. Al meer dan 71 landen tekenden ook het aanvullende optionele protocol dat tegelijkertijd in werking zal treden.

Logo UN enable, rights and dignities of people with disabilities Het verdrag is het eerste mensenrechten verdrag van de 21e eeuw. Het beschermt de rechten van de meer dan 650 miljoen mensen op de wereld die een (tijdelijke) beperking hebben. het verdrag wil bereiken dat mensen met beperkingen gebruik kunnen maken van dezelfde universele rechten als iedereen.

De Secretaris Generaal van de VN, Ban Ki-moon, feliciteerde de staten die het verdrag tot nu toe ratificeerden met deze spectaculair snelle actie. Ban Ki-moon sprak van "een historisch moment in de geschiedenis van onze inzet voor de verwerkelijking van universele rechten voor iedereen".

Het verdrag werd al in december 2006 aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. Het was toen al een van de snelst onderhandelde VN verdragen ooit. Het vereist dat Staten die het ratificeren hun wet- en regelgeving uitbreiden of aanpassen om de rechten van mensen met beperkingen te verbeteren. Staten moeten ook aandacht vragen voor het onderwerp. Er is een apart hoofdstuk gewijd aan bewustwording. De VN is van mening dat het bij beperkingen niet gaat om onveranderbare medische situaties maar om het resultaat van interactie tussen mensen en de verwijderbare obstakels die effectieve maatschappelijke participatie en gelijkheid in de weg staan.

Op 12 mei zal de Algemene Vergadering van de VN in New York in een speciale ceremonie aandacht besteden aan de inwerkingtreding.

Tijdens het ITU/G3ICT forum in Geneve werd met de oorspronkelijke opstellers samen gekeken naar de mogelijkheden om het verdrag en de implementatie door de Staten te ondersteunen met standaarden. Een van de sessies over toegankelijkheid van internet en software werd geleid door onze stichting (Eric Velleman).

Meer informatie:
http://www.un.org/disabilities/
http://www.accessibility.nl/algemeen/nieuws?id=131
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/accessibility/200804/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/accessibility/200804/programme.html

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.