Terug naar nieuwsoverzicht

Regiobijeenkomsten toegankelijkheid en leesbaarheid websites voor gemeenten

De heer Deetman en Mevrouw Jorritsma roepen in een brief aan de burgemeesters op om mee te werken aan verbetering van toegankelijkheid en leesbaarheid van overheidsinformatie in hun gemeente. Alle Commissarissen van de Koningin hebben zich bij deze oproep aangesloten en bieden in de komende maanden in hun eigen provincie een praktische voorlichtingsmiddag aan. Het doel is om samen met gemeenten te werken aan de toegankeljkheid en leesbaarheid van overheidsinformatie voor iedereen. De middag gaat o.a. in op de kansen die het internet gemeenten kan bieden om echt alle burgers te bereiken.

De heer Deetman en Mevrouw Jorritsma schrijven "De overheid is er voor iedereen. Dat is voor ons zo vanzelfsprekend dat we niet stilstaan bij een probleem waar ruim twee miljoen Nederlanders last van hebben! Het gaat om laaggeletterden, dyslectici, slechtzienden en mensen voor wie Nederlands niet hun eerste taal is. Zij hebben moeite met lezen en/of met de toegankelijkheid van websites. Overheidsorganen en instellingen houden hier bij het aanbieden van informatie vaak geen rekening mee. Daar moeten we wat aan doen, dat is onze verantwoordelijkheid."

De 12 bijeenkomsten worden ingevuld door drie expertise-organisaties die samen een plan hebben opgesteld om gemeenten en andere overheden te helpen de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie te verbeteren.

De bijeenkomsten sluit goed aan bij het recente bestuursakkoord waarin Rijk en gemeenten overeenstemming hebben bereikt over een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke problemen. Het bestuursakkoord gaat ervan uit dat krachtige gemeenten de basis vormen van een slagvaardige overheid. Om de dienstverlening van de overheid te verbeteren werken rijksoverheid en gemeenten programma’s uit.

Stichting Accessibility werkt in dit rondje door Nederland samen met Stichting Lezen en Schrijven en Axendo.
De heer Deetman is lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Accessibility.

Meer informatie:

Website hoe bereikt u iedereen

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.