Terug naar nieuwsoverzicht

Kwaliteitsmodel Websites gelanceerd

bron: kwaliteitsmodel websites

Het nieuwe 'Kwaliteitsmodel Websites' is van start gegaan. Door te bouwen volgens dit model kunt u meer rendement halen uit uw site. Bovendien bent u beter voorbereid op toekomstige ontwikkelingen, zoals nieuwe browsers en mediatoepassingen (bijvoorbeeld mobiel internet).

Tijdens het eNederland congres op 8 november 2007 heeft de heer Cerfontaine, President en CEO van de Schiphol Group en lid van de Taskforce Handicap en Samenleving, het belang van het kwaliteitsmodel onderstreept. Het Kabinet deed dit eerder door middel van het Rijksbesluit (in 2006). Daarbij bepaalde de overheid dat kwaliteit en toegankelijkheid zo belangrijk was dat alle nieuwe sites van de Rijksoverheid vanaf september 2006 aan de Webrichtlijnen moeten voldoen.

Het kwaliteitsmodel is tot stand gekomen op initiatief van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taskforce Handicap en Samenleving. Het is gefaciliteerd door het ICTU-programma Overheid heeft Antwoord© en Stichting Waarmerk drempelvrij.nl.

Helaas maakt de website van het model nog geen gebruik van de door alle belanghebbenden opgestelde nieuwe Webrichtlijnen norm. Die nieuwe norm is recent op verzoek van de Ministerraad opgesteld om beter aan te sluiten bij internationale richtlijnen. Zij omvat volledig de bestaande webrichtlijnen van de overheid maar biedt naast betere toetsingscriteria en meetbaarheid ook een duidelijk zichtbare harmonisatie met de internationale norm voor toegankelijkheid van W3C. De Website van het kwaliteitsmodel maakt nu nog gebruik van de oude richtlijnen. Dat is verwarrend omdat ook het aantal richtlijnen niet hetzelfde is. De nieuwe richtlijnen zijn al wel beschikbaar op de site van drempelvrij.nl.
> Download hier alvast de nieuwe Webrichtlijnen norm en u bent klaar voor de toekomst

Voordelen

Een site die gebouwd is volgens het Kwaliteitsmodel Websites voldoet beter aan de verwachtingen van bezoekers en bereikt meer mensen. Zo werkt een site beter in verschillende browsers. De website geeft minder problemen bij verschillende schermresoluties. Ook is het minder kostbaar om de vormgeving te wijzigen of om de site geschikt te maken voor andere mediatoepassingen. Verder is de site goed toegankelijk voor mensen met een handicap. En, niet onbelangrijk: de site is optimaal vindbaar in zoekmachines zoals Google.
> Lees meer over de voordelen.

Hoe werkt het?

Voor het bouwen van websites bestaan internationaal erkende afspraken in de vorm van webstandaarden. Dit zijn formeel vastgestelde open specificaties voor het ontwerp en de bouw van een website. Juiste toepassing van deze standaarden levert een beduidend betere website op. Deze webstandaarden zijn handzaam samengebracht in het Kwaliteitsmodel Websites. Het omvat een set webrichtlijnen om te komen tot betere website.
> Meer informatie over de nieuwe Webrichtlijnen om het model te toetsen

Voor wie?

Het Kwaliteitsmodel Websites is generiek van aard en geschikt voor websites van zowel bedrijven als overheden. Opdrachtgevers kunnen het Kwaliteitsmodel Websites gebruiken om goede afspraken te maken met leveranciers. Webbouwers kunnen het model gebruiken om te voldoen aan wensen rond toepassing van webstandaarden.

De nieuwe Webrichtlijnen norm

De nieuwe Webrichtlijnen norm staat dus nog niet op de site van het kwaliteitsmodel, maar is wel beschikbaar op de site van het Waarmerk drempelvrij. Partijen die hebben geholpen bij de totstandkoming van die nieuwe norm of die als waarnemer of reviewer hebben opgetreden, zijn: De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie; VNO-NCW, ook namens MKB Nederland; EPN/Platform voor Informatiesamenleving; ICT-office; Stichting Waarmerk drempelvrij.nl; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Stichting Bartiméus Accessibility; Chronisch zieken en Gehandicapten Raad; FvO (Federatie van Ouderverenigingen van mensen met een verstandelijke handicap); Seniorweb; XSCheck; Qualityhouse; Viziris enz. De namen staan in het document. Verder hebben verschillende personen en organisaties review input geleverd dat is verwerkt.

Meer informatie:

kwaliteitsmodelwebsites.nl

De nieuwe webrichtlijnen om het kwaliteitsmodel te toetsen

Toetsing is eenvoudig, gewoon even bellen en we kijken of uw website al aan de nieuwe norm van het kwaliteitsmodel voldoet

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.