Terug naar nieuwsoverzicht

Onliners en nonliners, senioren op het internet

Bron: http://www.seniorweb.nl/oversw/artikel.aspx?id=12730
Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in opdracht van SeniorWeb onderzoek gedaan naar senioren en internet. Het rapport Verbinding maken is op 19 september 2007 in Utrecht aangeboden aan drs. Trude Maas, voorzitter van de commissie Leven lang leren. Het onderzoek gaat niet over de toegankelijkheid van de websites die voor senioren interessant zijn maar geeft goed inzicht in het gebruik van internet onder ouderen en de problemen die zij tegenkomen.

Er is door de onderzoekers zowel gekeken naar senioren die al online zijn, als senioren die nog niet online zijn (de zogenaamde “nonliners”). Aan het onderzoek hebben bijna 5000 leden van SeniorWeb meegedaan. Daarnaast zijn cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • In 2005 beschikte twee van de drie 50-plussers in Nederland over een computer. Meer dan de helft van hen (58%) beschikte over een internetverbinding.
  • Mannen bezitten vaker een pc en internet dan vrouwen en hoger opgeleiden vaker dan lager opgeleiden, maar dit verschil is de afgelopen jaren kleiner geworden.
  • Het aantal jaren computergebruik is belangrijker voor verschillen in computergebruik- en vaardigheden dan geslacht, leeftijd of opleiding.
  • Vooral laagopgeleiden en vrouwen verwerven hun digitale vaardigheden via een cursus.
  • Engels taalgebruik is voor veel senioren een probleem, lager opgeleiden ondervinden er het meeste last van.

Meer informatie is te lezen op de site van seniorweb of Sociaal Cultureel Planbureau.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.