Terug naar nieuwsoverzicht

Europa vraagt om input voor beleid

Europees Commissaris Reding vraagt alle burgers om hulp bij het invullen van haar beleid. Daarvoor heeft ze een uitgebreide vragenlijst online gezet. Als een Europees Commissaris dat doet dan heet dat een consultatie. Daarin kan iedereen aangeven wat hij/zij verwacht van het Inclusieve ICT beleid van de Europese Commissie in de komende jaren. Unieke kans om mee te denken en richting te geven.

Inclusieve samenleving

Mensen kunnen zich in de maatschappij buitengesloten voelen vanwege leeftijd, beperking, geografische lokatie, culturele achtergrond, onderwijsniveau, inkomen, geslacht, etc. Onder anderen het mensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties is daarvoor belangrijk. Met een inclusieve samenleving wil de EU bereiken dat zowel de toegankelijkheid van ICT als het gebruik van ICT groter is dan nu en dat er met hetzelfde beleid meer bereikt wordt. Daarom is het belangrijk om mee te denken met deze consultatie.
De reacties vormen de directe input voor de strategie die de Commissie eind dit jaar bekend wil maken. Naast toegankelijkheid zijn hoofddoelen ook economische prestatie, werkgelegenheid, kwaliteit van leven en sociale participatie zoals vastgesteld in de 2006 Riga Ministerial Declaration en het i2010 initiatief. De consultatie is tot 15 augustus online. Tot die tijd kunnen mensen die geïnteresseerd zijn hun reacties en papers ook opsturen naar: einclusion@ec.europa.eu

Waar wil de EU nou de komende tijd mee bezig zijn?

Het gaat natuurlijk alleen over eInclusion, dus let op. In de plannen van Europees Commissaris Reding en de Commissie staat dat ze de volgende zaken willen gaan doen:

 • Een visie voor het opstellen van een duidelijke politieke lijn op het gebied van eInclusion (2007) en om het Europees initiatief op dit terrein voor te bereiden voor 2008;
 • De vooruitgang op het gebied van ICT toegankelijkheid onderzoeken en indien nodig verdere acties voorstellen;
 • Bewustwording stimuleren en de uitwisseling van best-practice (website) als het gaat om snel breedband voor alle Europeanen;
 • Regionale netwerken lanceren zodat er een betere verbinding is tussen verschillende regio’s, maar ook om de overheid dichter bij regio’s en bedrijven te brengen;
 • Onderzoeken van de opbrengst van maatregelen en beleid tegen digibetisme;
 • Doorgaan met het ondersteunen van de uitvoering van het eGovernment actieplan. Onder anderen door de eigen administratie aan te pakken en door een revisie van het EIF (European Interoperability Framework);
 • Uitgeven van een "Recommendation for eHealth interoperability" en het promoten van een innovatie vriendelijke eHealth markt en het opzetten van een interoperable health information network (2008);
 • Opzetten van grootschalige pilot projecten in het CIP programma (Competitiveness and Innovation Programme);

De acties die de Commissie tot nu toe heft opgezet en ondersteund worden ook allemaal besproken in het i2010 Rapport.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar (veel van de sites hieronder zijn Engelstalig):
Volg deze link naar de publieke consultatie

Lees verder

Mensenrechtenverdrag VN eerder nieuwsbericht

Verklaring van de Ministers in Riga

Pagina's van i2010 initiatief

(annual report and i2010 actions)

Meer over het werk op dit gebied door de EU (infso thematic portal)

Overzicht van alles wat er gedaan is

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.